Adalet Nedir?

Adalet, toplum ahlakı, rasyonellik, hukuk, din, eşitlik kavramlarına dayanarak bir toplum olarak “hak” olarak adlandırılan şeydir. Adaletin “hukukun üstünlüğü” demokratik ilkesinin ışığında olması gerekir. Hukukun üstünlüğü, tüm kararların yasaya uygun olarak verilmesi gerektiğini belirten bir kavramdır. Kimse yasadan muaf değildir.

Hukukun üstünlüğüne saygı, demokraside adaleti korumak için önemli bir gerekliliktir. Bireylerin tüm kararlarının ve eylemlerinin bir ülkenin yasalarına uygun olmasını sağlar. Ayrıca, gücü olan kişilerin, kişisel nefretlerine, önyargılarına veya inançlarına dayanarak ve yasanın izin verdiği şeylere dayanarak, yaşamlarımızla ilgili kararları keyfi ve öngörülemez bir şekilde almamalarını sağlar.

Hukukun üstünlüğü, yasaların hepimize eşit şekilde uygulanmasını sağlayarak bizi korur; Devlet iktidarını kullananların, kendi görüşlerine göre değil, yasaya göre yönlendirildiğini ve hiç kimsenin yaşamlarımız üzerinde mutlak bir güce sahip olmadığını. Hukukun üstünlüğü ancak mahkemeler bağımsız, adil, kamuya açık ve şeffaf bir şekilde hareket ettiğinde uygun şekilde çalışabilir.

Vatandaşlarımızın hukukun üstünlüğü sistemi dahilindeki haklarımızı bilmemiz önemlidir, bu nedenle onları koruyabilir, hataları ve talep değişikliğini tespit edebiliriz.

Sonuç olarak, hukukun üstünlüğünün şiddetle desteklendiği ülkeler genellikle ulusal refahı, huzuru, yolsuzluğa karşı çıkma özgürlüğü olan ve en önemlisi adaleti olan ülkelerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir