Anayasa Basım Yayım Maddeleri (28, 29,30 31,32)

Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz. Ancak; radyo, televizyon, sinema gibi yayımlar izne bağlanabilir.

Süreli ve süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturulmasına geçilmiş olması hallerinde hakim kararıyla;

  • Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün
  • Milli güvenliğin
  • Kamu düzeninin
  • Genel ahlakın korunması
  • Suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılır.
  • Süreli yayınlar yukarıdaki hükümler sebebiyle geçici kapatılabilir.

Süreli ve süresiz yayın önceden izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez ve işletilmekten alıkonulamaz.

Kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması, kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması halinde “düzeltme ve cevap hakkı” kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir