Din ve Vicdan Hürriyeti (Md. 24)

Anayasanın 24. Maddesinde “Herkes, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” hükmü bulunmaktadır. Din ve vicdan hürriyeti mutlaktır. Sınırlama söz konusu değildir.

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlak eğitimi ve öğretimi devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

Din kültür ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir