Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi (Md. 42)

Kimse, eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürüdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Türkçeden başka hiç bir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir