HSK Görevleri Nelerdir?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Genel sekreterlik ve teftiş kurulu olarak iki birimi bulunmaktadır. HSK’nın görevleri şu şekildedir;

Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek.

Daire kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak

Yargıtay ve Danıştay’a üye seçmek

Genel sekreterin atanması için Cumhurbaşkanına üç aday teklif etmek

Kurulun stratejik planını onaylamak ve uygulamasını takip etmek

Görev alanını ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında görüş bildirmek

Teftiş kurulu başkanını, teftiş kurulu başkan yardımcılarını, kurul baş müfettişlerini, kurul müfettişlerini, kurulda geçici ve sürekli görev yapacak tetkik hakimleri atamak.

Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.

Kurulun görevine giren fakat Genel Kurul veya dairelerin görevine girmeyen konularda karar mercini belirlemek

Daireler arasındaki uyuşmazlıkları karara bağlamak

Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması, disiplin ve kovuşturma işlemlerini yerine getirmek.

Adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyen hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hakim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere yönetmelik çıkartmak ve genelge düzenlemek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir