İlliyet Bağı Nedir?

İlliyet bağı, ortaya çıkan zarar ile zarar verenin fiil ve işlemlerinin arasında doğrudan bir bağlantı olmasıdır. Nedensellik bağı ya da illiyet rabıtası da denilmektedir.

Özellikle hukuki davalarda önem taşıyan illiyet bağının, zarar ve ziyandan idareyi, zarar vereni sorumlu göstermek için kanıtlanması gerekmektedir. kanıtlamak zarar gören davacıya aittir.

İdarenin, zararı tazmini için, bir eylem ya da eylemsizliği nedeniyle hizmet kusuru meydana gelmelidir.

Örneğin, altyapı çalışmalarını yetersiz olması sebebiyle selden zarar görülmesi sebebiyle, aradaki illiyet bağı kurularak, zararın tazmini istenebilir. Ancak; inşa edilen ev imara kapalı olan yerde yapılmışsa aradaki illiyet bağı kopmuştur ve zararın tazmini istenemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir