Kadastro Kanunu Özet Ders Notu

 • Kadastro Ekibi: En az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden olmak üzere 6 kişidir. 15 gün içinde göreve başlarlar. Bilir kişiler 40 yaş ve üzeri olacak, yüz kızartıcı suç olmayacak..
 • Eğer çalışma alanında birden fazla ekip varsa her ekip için ayrı 3 bilirkişi daha seçilir.
 • Kadastro Komisyonu: Komisyon başkanı kadastro müdür yada yardımcısı olacak. Ayrıca kontrol mühendisi ve tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol müh. Yoksa fen memuru gelir.
 • Kadastro tarafından yapılacak çalışma 15 gün önceden haber verilir.
 • Çalışma alanında orman varsa ve kadastrosu yoksa kadastro ekibine 1 orman yüksek mühendisi yok yüksek ziraat müh. Dahil edilir . 7 gün içinde işe başlar.
 • Çalışma alanındaki ormanların ekiplerce sınırlandırma ve tespitleri yapılarak 30 gün boyunca kısmi ilana alınmalıdır.
 • Sınıra itiraz 7 gün içinde yapılmalıdır. 7 gün içinde de kadastro müdürü tarafından karara bağlanır. Verilen karara 7 gün içinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkeme 15 gün içinde kesin soçuklandırır.
 • Kadastro teknisyenleri işe başlayacakları mevki ve adaları en az 7 gün önceden ilan ettirir.
 • Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edebilir. Parsel sınırlarına itiraz ediliyorsa komisyona, kadastroya itiraz ediliyorsa teknisyenliğe yada kadastro müdürlüğüne müracaat edilir.
 • Kadastroya yapılan itirazlarda itirazla ilgili tutanak ve ekler 10 gün içinde kadastro komisyonuna gönderilir. Komisyon gönderilen tutanakları teslim aldıktan sonra 1 ay içerisinde yada çalışmalar bitinceye kadar erteleyebilir.
 • Tutanaklara göre askı cetvelleri belirlenir ve bu cetveller ve pafta örnekleri 30 gün boyunca müdüriyette ve muhtarlıkta ilan edilir. İtirazı olanlar bu süre içerisinde yaparlar. Yapılmazsa kadastro kesinleşir.
 • Kadastro müdürü bu işlemleri kadastro ekibinin çalışma alanındaki işlemleri tamamladıktan sonra 3 ay içerisinde yapar.
 • Kesinleşen kadastro paftaları 3 ay içerisinde tapuya tescil edilir.
 • Tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz.
 • İlan Süreleri : Kadastrosu yapılacak bölgelerin ilanı:1 ay, Kadastro çalışma alanı: 15 gün, Mevki yada ada ilanı:7 gün, Kadastro tutanaklarının ilanı: 30 gün
 • Afet bölgelerinde duyuru 2-3 gün önce yapılır.
 • Olağan Zilyetlik: Tapuda kayıtlı olan taşınmazlar için geçerlidir. Kesintisiz 10 yıl kullanımda olması gerekir.
 • Olağan dışı Zilyetlik: Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar için geçerlidir. Kesintisiz 20 yıl kullanımda olması gerekir .
 • Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda 20 kullanımda durmuşsa sulu toprakta 40 dönüme kadar, kuru arazide 100 dönüme kadar olan kısmı adına zilyet edilebilir.
 • Kamu orta kullanımındaki resmi bina ve tesisler (karakol, okul gibi) belediye, köy yada yerel idare tüzel kişilikleri adına kayıt edilir.
 • Mera, yaylak, otlak, kışlak, panayır gibi orta malı taşınmazlar taşınmaz özel siciline kaydedilir.
 • Tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler (kaya, tepe, dağ) tescil edilmez.
 • Kadastro mahkemeleri istek üzerine veraset belgesi verebilir.
 • Kadastro mahkemelerinin görevi kadastro tutanağının düzenlenmesi ile başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir