Kadastro Kanunu Özet Ders Notu

 • Kadastro Ekibi: En az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden olmak üzere 6 kişidir. 15 gün içinde göreve başlarlar. Bilir kişiler 40 yaş ve üzeri olacak, yüz kızartıcı suç olmayacak..
 • Eğer çalışma alanında birden fazla ekip varsa her ekip için ayrı 3 bilirkişi daha seçilir.
 • Kadastro Komisyonu: Komisyon başkanı kadastro müdür yada yardımcısı olacak. Ayrıca kontrol mühendisi ve tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol müh. Yoksa fen memuru gelir.
 • Kadastro tarafından yapılacak çalışma 15 gün önceden haber verilir.
 • Çalışma alanında orman varsa ve kadastrosu yoksa kadastro ekibine 1 orman yüksek mühendisi yok yüksek ziraat müh. Dahil edilir . 7 gün içinde işe başlar.

 • Çalışma alanındaki ormanların ekiplerce sınırlandırma ve tespitleri yapılarak 30 gün boyunca kısmi ilana alınmalıdır.
 • Sınıra itiraz 7 gün içinde yapılmalıdır. 7 gün içinde de kadastro müdürü tarafından karara bağlanır. Verilen karara 7 gün içinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkeme 15 gün içinde kesin soçuklandırır.
 • Kadastro teknisyenleri işe başlayacakları mevki ve adaları en az 7 gün önceden ilan ettirir.
 • Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edebilir. Parsel sınırlarına itiraz ediliyorsa komisyona, kadastroya itiraz ediliyorsa teknisyenliğe yada kadastro müdürlüğüne müracaat edilir.
 • Kadastroya yapılan itirazlarda itirazla ilgili tutanak ve ekler 10 gün içinde kadastro komisyonuna gönderilir. Komisyon gönderilen tutanakları teslim aldıktan sonra 1 ay içerisinde yada çalışmalar bitinceye kadar erteleyebilir.
 • Tutanaklara göre askı cetvelleri belirlenir ve bu cetveller ve pafta örnekleri 30 gün boyunca müdüriyette ve muhtarlıkta ilan edilir. İtirazı olanlar bu süre içerisinde yaparlar. Yapılmazsa kadastro kesinleşir.
 • Kadastro müdürü bu işlemleri kadastro ekibinin çalışma alanındaki işlemleri tamamladıktan sonra 3 ay içerisinde yapar.
 • Kesinleşen kadastro paftaları 3 ay içerisinde tapuya tescil edilir.
 • Tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz.
 • İlan Süreleri : Kadastrosu yapılacak bölgelerin ilanı:1 ay, Kadastro çalışma alanı: 15 gün, Mevki yada ada ilanı:7 gün, Kadastro tutanaklarının ilanı: 30 gün
 • Afet bölgelerinde duyuru 2-3 gün önce yapılır.
 • Olağan Zilyetlik: Tapuda kayıtlı olan taşınmazlar için geçerlidir. Kesintisiz 10 yıl kullanımda olması gerekir.
 • Olağan dışı Zilyetlik: Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar için geçerlidir. Kesintisiz 20 yıl kullanımda olması gerekir .
 • Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda 20 kullanımda durmuşsa sulu toprakta 40 dönüme kadar, kuru arazide 100 dönüme kadar olan kısmı adına zilyet edilebilir.
 • Kamu orta kullanımındaki resmi bina ve tesisler (karakol, okul gibi) belediye, köy yada yerel idare tüzel kişilikleri adına kayıt edilir.
 • Mera, yaylak, otlak, kışlak, panayır gibi orta malı taşınmazlar taşınmaz özel siciline kaydedilir.
 • Tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler (kaya, tepe, dağ) tescil edilmez.
 • Kadastro mahkemeleri istek üzerine veraset belgesi verebilir.
 • Kadastro mahkemelerinin görevi kadastro tutanağının düzenlenmesi ile başlar.

3000+ ABONE ARASINA KATIL

Ders Notları, sorular, kariyer danışmanlığı için yapılan paylaşımları Türkiye'nin en doğru kaynağını takipte kalarak öğrenebilirsin!

Aramıza katıldığın için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.


Hakkında Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir