Karşı İmza Kuralı

Karşı imza kuralı, Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler haricinde tüm işlemlerinde Bakan ya da bakanların sorumlu olmasıdır.

Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler şunlardır;

  • Anayasa değişikliğini halkoyuna sunmak
  • Yargı organlarına üye seçmek
  • HSK’nın 4 üyesini seçmek
  • Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyelerini seçmek
  • Kanunları meclise geri göndermek
  • İptal davası açmak
  • Rektörleri atamak
  • TRT Genel Müdürünü atamak
  • Gerektiğinde TBMM seçimlerini yenilemek gibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir