Kişi Hürriyeti ve Güvenliği (Md. 19)

Anayasa 19. maddesinde “Herkes kişi hürriyetine ve güvenliğine sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Kişi hürriyet ve güvenliğinin özel sınırlama durumları şu şekildedir;

  • Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi durumunda
  • Bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması
  • Bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili mercinin önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi
  • Toplum için tehliye teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi
  • Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren ya da hakkında sınır dışı yahut geri getirme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması

Hakim Kararıyla Hürriyetin Sınırlanması, kişi, suçluluğu hakkında kuvvetli delillerin bulunması, kaçma ve delillerin yok edilmesi ihtimaline karşın hakim kararıyla tutuklanabilir.

Ancak, Suç üstü ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hakim kararı olmadan tutuklama yapılabilir.

Yakalanan ve tutuklanan kişilere haklarındaki sebep ve iddialar her halde yazılı mümkün değilse sözlü olarak bildirilir. Toplu suçlarda hakim karşısına çıkıncaya kadar bildirilmesi gerekir.

Gözaltı süresi 48 saattir. Toplu suçlarda 4 gündür. Bu sürelerin aşımından sonra kişi hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Olağanüstü ve savaş zamanlarında süreler uzatılabilir.

Kişinin yakalanması veya tutuklanması durumunda yakınlarına haber verilir.

Hürriyeti kısıtlanan kişinin, yakalama veya tutuklanması durumunda, hemen serbest kalmak amacıyla, itiraz için yargı mercine başvurabilir.

Bir zararın gerçekleşmesi durumunda, zarar devletçe ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir