Kişinin Dokunulmazlığı Maddi ve Manevi Varlığı

Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz.

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

Kimse insan haysiyetine bağdaşmayan bir cezaya muameleye tabi tutulamaz.

Yaşama hakkının istisnaları şu şekildedir;

  • İsyan veya ayaklanmanın bastırılması durumunda
  • Tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi durumunda
  • Meşru müdafaa hali durumunda
  • Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi
  • Sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde yetkili mercinin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanmasına kanunun cevaz(izin) verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir