Olağanüstü Hal Nedir?

Olağanüstü hal, olağanın dışında bir tehdit ve tehlike karşısında devletin kararları hızlandırmak için bazı hak ve hürriyetlerin sınırlandığı durumdur.

Sınırlandırılan hak ve hürriyetler, keyfiyete yol açmaması için Anayasada olağanüstü hal durumunda idareye tanınan yetkiler belirli koşullara bağlanmıştır.

Olağanüstü Hal ilanı için gereken sebepler şu şekildedir;

  • Doğal afet
  • Salgın, hastalık veya ekonomik bunalım durumları
  • Düzeni ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin belirtilerinin ortaya çıkması
  • Şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması

Olağanüstü hal ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna iattir. Kamu düzenine yönelik şiddet olaylarının artması sebebiyle olağanüstü hal ilanı için Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alınmalıdır.

Olağanüstü hal, ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde ya da tamamında ilan edilebilir. Olağanüstü hal ilanı 6 aylık sürelerle ilan edilir. Resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Bu sırada TBMM’nin onayına sunulur. TBMM olağanüstü hali en çok 4 ay için uzatabilir. TBMM onay vermezse olağanüstü hal kalkar. Onay verdiği anda karar TBMM işlemine dönüşür.

Olağanüstü Hal Sonuçları şu şekildedir;

  • Vatandaşlar için para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirilebilir.
  • Temel hak ve hürriyetler sınırlanabilir. Her durumda çekirdek haklar sınırlandırılamaz.
  • Bakanlar kurulu, meclisten yetki kanunu almadan KHK çıkarabilir. KHK nedir? Tıklayınız
  • Yürütmenin durdurulması kararının verilmesi sınırlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir