Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması (Md. 20,21,22)

Özel Hayatın Gizliliği (Md. 20)

Vatandaş olsun ya da olmasın, herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Sınırlama sebepleri şu şekildedir;

  • Milli güvenlik
  • Kamu düzeni
  • Suç işlenmesinin önlenmesi
  • Genel sağlığın ve ahlakın korunması
  • Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

Yazılı emir olmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz bunlara el konulamaz.

Konut Dokunulmazlığı (Md. 21)

Anayasa 21. madde “Kimsenin konutuna dokunulamaz” hükmü yer almaktadır. Yazılı emir bulunmadıkça konuta girilemez, arama yapılamaz ve eşyalara el koyulamaz. Sınırlama halleri şu şekildedir;

  • Milli güvenlik
  • Kamu düzeni
  • Suç işlenmesinin önlenmesi
  • Genel sağlığın ve ahlakın korunması
  • Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

Haberleşme Hürriyeti (Md. 22)

Anayasanın 22. maddesinde “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm hakim kararı olmadıkça sınırlanamaz. özel sınırlama sebepleri yukarıdaki maddelerle aynıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir