Sıkıyönetim Nedir?

Sıkıyönetim nedir? Devletin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi durumunda, yürütmenin bu tehlikeleri bertaraf etmek için acilen alması gerekli önlemlerin hukuki dayanağına sıkıyönetim denir.

Sıkıyönetim ilanı sebepleri şu şekildedir;

 • Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak vee hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağan üstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
 • Savaş hali
 • Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
 • Ayaklanma olması
 • Vatan ve Cumhuriyet karşıtı, kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın olması
 • Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması

Sıkıyönetim ilanı Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu tarafından 6 ayı aşmamak üzere ilan edilir. MGK’nın görüşü alınmak zorundadır.

Kararın ardından derhal Resmi Gazete’de yayınlanır ve TBMM’nin onayına sunulur. TBMM, olumsuz karar alabilir, süreyi kısaltabilir ya da uzatabilir. Sıkıyönetimin her defasında 4 ayı aşmamak üzere uzatılması TBMM kararıyla alınır.

Sıkıyönetim ilanının sonuçları şu şekildedir;

 • Kanunla vatandaşlar için yükümlülükler getirilebilir.
 • Sivil makamlara ait olan idari, mülki, ve kolluk görev ve yetkiler sıkıyönetim komutanlarına geçer.
 • Komutanların işlemlerine karşı iptal davası sınırlıdır.
 • Normal mahkemelerde yapılan bazı davalar askeri mahkemelerce yapılır.
 • Yürütmenin durdurulması kararları sınırlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir