Toplantı Hak ve Hürriyetleri (Md. 33,34)

Dernek Kurma Hürriyeti

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Özel sınırlama sebepleri şu şekildedir;

 • Genel ahlak
 • Genel sağlık
 • Kamu düzeni
 • Milli güvenlik
 • Suçun önlenmesi
 • Başkalarının hürriyetlerinin korunması

Dernek kurma hürriyeti, kişisel hak ve hürriyetlerdendir.

Dernekler “hakim kararı” ile kapatılabilir. Vakıflara da aynı hükümler uygulanır.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı

Herkes, önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Özel sınırlama sebepleri;

 • Milli güvenlik
 • Kamu düzeni
 • Suç işlenmesinin önlenmesi
 • Genel sağlığın korunması
 • Genel ahlakın korunması
 • Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü kişisel haklardandır.

Toplantı ve gösteriler için izin alınmasına gerek yoktur. Ancak, bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir