Yetki ve İmza Devri Karşılaştırma

Yetki Devri Nedir?

İmza Devri Nedir?

 • Makama yapılır.
 • Sorumluluk devralana geçer.
 • Yetkiyi devreden makamın yetkisini kullanabilmesi için yetkisini geri alması gerekir.
 • Asta devredilebilir.
 • Geçicidir
 • Başka makama devredilemez
 • Kişiler değişse de yetki devam eder.
 • Kısmidir.

 • Kişiye yapılır.
 • Sorumluluk devredendedir.
 • İmzayı devreden her zaman yetkisini kullanabilir. Geri almasına gerek yoktur.
 • Asta devredilebilir.
 • Geçicidir.
 • Kanuni kısıtlama yoksa başka makama devredilebilir.
 • Kişiler değiştiğinde yetki son bulur.
 • Kısmidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir