11 Maddede Ekonomi (İktisat) Nedir?

 1. Ekonomi, ihtiyaçları karşılayacak malların üretim ve tüketim faaliyetlerini inceleyen,  sınırsız olan insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanmasını inceleyen sosyal bir bilimdir.
 2. İktisat, Arapça kökenli “kasıtlı, bilinçli, ılımlı hareket” anlamına gelir. Günlük dilde Türkçeye “tutumluluk” olarak geçmiştir. Ekonomi ise eski Yunanca kökenli bir kelimedir (oikonomos/oikos-nomos). “Ev, çiftlik idaresi” anlamında kullanılmıştır.
 3. Kaynakların sınırlı olması sebebiyle insanlar çeşitli alternatifler arasında tercih yapmak zorunda kalırlar. Bu nedenle ekonomiye “tercih bilimi” olarak da tanımlamak mümkündür.
 4. Ekonomi bilimsel anlamda, A. Smith’in “Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme” ya da kısaca “Ulusların Zenginliği” kitabı ile başlamıştır.
 5. Ekonomi; olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar, insan davranışlarının sadece ekonomik yönünü inceler ve bireyleri kendi çıkarları peşinde koşan iktisadi insanlar yani “Homo Economicus” olarak kabul eder.
 6. İsteklerin sınırsız kaynakların ise sınırlı olması kıtlık sorununu ortaya çıkarır. Kıt olan kaynakların, “ne kadar üretileceği”, “nasıl üretileceği”, “nasıl bölüşüleceği” sorunları ise ekonomi biliminin doğuşuna sebep olmuştur.
 7. Uluslararası mal ticaretinin var olması, bazı ülkeleri sermaye birikimi sebebiyle daha fazla güçlenmiştir. Bu nedenle, ekonomi üzerine ayrıntılı olarak düşünülmüş ve tarihte birçok kere dış politika aracı olarak kullanılmıştır.
 8. Pozitif ve Normatif Ekonomi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Pozitif iktisat; mevcut durumla ilgilenirken, değer yargılarına yer vermez. Normatif iktisat ise ne olması gerektiğini incelemektedir. Değer yargıları önem taşımaktadır.
 9. Alman iktisatçı F. Falke ekonomiyi “Bir ülkenin doğal varlığının ve bir toplumun sosyal düzeninin oluşturduğu sınırlar içinde, belirli hayati hedeflere ulaşmak için mevcut kaynakların ölçülü ve özenle kullanılması ve bu konudaki faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesidir.” şeklinde tanımlarken Amerikalı iktisatçı Samuelson, “Para kullanılarak veya kullanılmayarak, insanlar arasında mübadeleye neden olan faaliyetlerin incelenmesi” kısaca “Servetin İncelenmesi” olarak; Fransız iktisatçı H. Turchy ise, “Toplum halinde yaşayan insanların malları elde etmek için sarf ettikleri faaliyetlerin incelenmesidir.” sözüyle tanımlamıştır.
 10. Ekonomi; Mikro, Makro, Para-Banka, Büyüme ve Kalkınma, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, Tarım Ekonomisi gibi alt kategorileri bölünmektedir.
 11. Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi olarak sınıflandırmak gerekirse; mikro ekonomi,belirtici değer taşıdığı kabul edilen tek tek özel olaylar ile ilgilenir. Örneğin, arz ve talep konusunda kişilerin davranışları, bir malın piyasa fiyatı, bir teşebbüsün işleyişi gibi konuları ele alır. Makro ekonomi ise iktisadi bütünler arasındaki ilişkileri inceler. Toplam Talep, Toplam Arz, İstihdam, Milli Gelir, Dış ticaret, gibi kavramlar makro ekonominin başlıca konularını oluşturur.

3000+ ABONE ARASINA KATIL

Ders Notları, sorular, kariyer danışmanlığı için yapılan paylaşımları Türkiye'nin en doğru kaynağını takipte kalarak öğrenebilirsin!

Aramıza katıldığın için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Hakkında Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir