Antropoloji Nedir? Antropolog Ne Demek? Ne İş Yapar? Maaş, İş Olanakları

Antropoloji biliminin konusu kısaca, insanların değişimini, davranış şekillerini, çevreyle uyumunu, iletişim ve sosyalleşme biçimlerini araştıran sosyal bir bilim dalıdır. Antropoloji, hem bizi insan yapan biyolojik özelliklerimiz (fizyoloji, genetik makyaj, beslenme tarihi ve evrim gibi) hem de sosyal yönlerimizle (dil, kültür, politika, aile ve din gibi) ilgilidir.

Antropoloji TDK sözlük karşılığı ” İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi.”dir. Antropoloji kelimesi, Yunancada anthropos (insan) ve logia (bilimsel çalışma) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Antropoloji Nedir? Antropolog Ne Demek?
Antropoloji Nedir? Antropolog Ne Demek?

Antropolog Ne Demek? Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Antropologlar, geçmişin canlı kalıntılarını inceleyerek geleceği şekillendirirler. Örneğin, bir hastalığın ilk önce nerede başladığı, nasıl yayıldığı ve neden ortaya çıktığı sorularına cevap bulabilirler. Çalışma alanları şu şekildedir;

 • Müzeler
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Akademi
 • TRT
 • Türk Tarih Kurumu
 • Araştırma Merkezleri
 • Kazı Alanları

Antropologlar, kolej ve üniversitelerden devlet kurumlarına, STK’lara, işletmelere ve sağlık ve insani hizmetlere kadar birçok farklı sektörde çalışabilir. Üniversitede işletme, eğitim, tasarım ve halk sağlığı gibi meslek okullarında antropoloji kursları verebilir. Antropologlar, uluslararası çalışmalar, etnik ve toplumsal cinsiyet çalışmaları gibi disiplinlerarası alanlara yer alabilir.

Üniversite dışında antropologlar devlet kurumlarında, özel işletmelerde, topluluk örgütlerinde, müzelerde, bağımsız araştırma enstitülerinde, hizmet kuruluşlarında, medya sektöründe çalışırlar. Aynı zamanda, UNESCO, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası gibi kurumlar için bağımsız danışmanlar ve araştırma personeli olarak çalışabilirler.

Uygulamalı antropoloji; biyolojik, kültürel ve dilsel antropoloji alanlarında antropolojik metot ve fikirleri kullanarak gerçek dünyadaki problemleri çözmeye çalışan alandır.

Etnoloji ve antropoloji arasındaki fark, üzerine çalışma yaptıkları zamandır. Etnoloji günümüz insanları üzerinde çalışma yaparken antropoloji eski insanlar üzerinde çalışma yapmaktadır.

Antropoloji Alt Dalları Nelerdir?

Sosyal ve kültürel Antropoloji; Etnografya yoluyla toplumların iç mantığını anlamaya çalışır.

Biyolojik Antropoloji; günümüzdeki ve geçmişteki insan ile insan olmayan primatları, ekolojik ve evrimsel bakış açısıyla incelenerek; davranış, kültür ve biyolojik özelliklerinin sağlığı ve refahı nasıl etkilediğini araştırır.

Dilbilimsel Antropoloji; Dilin doğasını ve insanlar tarafından kullanımını açıklar.

Tıbbi Antropoloji; İnsanların sağlığını ve refahını etkileyen faktörleri daha iyi anlamaya çalışan alt daldır.

Adli Antropoloji; İskeletsel veya başka bir şekilde parçalanmış insan kalıntılarını tanımlamayı amaçlar.

İş Antropolojisi; İşletmelerin faaliyetlerini ve müşterilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Görsel Antropoloji; Gündelik hayatı film yapımı ile belgeleyen alt daldır.

Çevresel Antropoloji; Çevre özelliklerinin, insanın refahı üzerindeki etkisini inceler.

Müze Antropolojisi – Etnografik ve arkeolojik koleksiyonların yorumlayarak bilgi verilen alt daldır.

Antropolog Maaşları Ne kadar? İş İmkanları Nasıldır?

Özel sektörde çalışan yeni mezun antropologlar asgari ücretle işe başlamaktadır. Bilgi ve birikim arttıkça maaş da artar. Türkiye eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen; özel sektör de iş olanakları kısıtlıdır. Çalışma koşulları zordur. Çalışma koşullarına göre alınan ücret düşük kalmakta.

Kamuda memur olarak çalışan antropologlar yaklaşık 4000 TL maaş almaktadır. Atamaların çok az olması,elbette, bölümün en büyük dezavantajı. Bundan dolayı, mezunların çoğu başka işlerde çalışmak zorunda kalır. Antropoloji okumak isteyen öğrenciler olumsuz iş olanaklarını göze alarak bu bölümü tercih etmeliler.

Antropoloji Bölümü İçin En İyi Üniversite Hangisidir?

Bölüm için en iyi 4 üniversite şu şekildedir;

 • Ankara Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi (Ücretli)
 • Hacettepe Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi

Bunların yanı sıra, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Hatay Mustafa Kemal, Hitit, Kırşehir Ahi Evran, Mardin Artuklu, Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinde de Arkeoloji bölümü bulunmaktadır.

Antropoloji Bölümü İçin Kaç Net ve Puan Gerekir? (YÖK Atlas Verileri 2019)

Yeditepe Üniversitesi burslu programını tercih eden öğrencilerin en düşük neti 376,900 ortaöğretim puanıyla 88,2 dir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini (Devlet) tercih eden en düşük puanlı öğrenci 301,600 ortaöğretim puanıyla 53 net yapmıştır.

Türkiyenin En Önemli Antropologları

 • Aykan Erdemir: ODTÜ ve Bilkent Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptı. 24. Dönem CHP Milletvekili. Alevilik üzerine çalışmaları bulunmakta.
 • Ayten Akın: Yazar, inşaat mühendisi, Bİrleşmiş Milletlerde çalıştı. “Türkiye Halkı Kültürü” adlı eseri bulunmakta.
 • Bülent Usta: İstanbul antropoloji mezunu. Yazar-gazeteci, birgün gazetesi
 • Gaye Su Akyol: Yeditepe antropoloji mezunu. Müzisyen
 • Irmak Zileli: Yazar web sitesi
 • İbrahim Müteferrika: İlk matta, kitap, yazar.
 • Zakir Kadiri Ugan:
 • Nermin Erdentuğ: Sosyal Antropoloji, Ankara Üniversitesi
 • Reha Oğuz Türkkan: Türkolog, Ordinaryüs Profesör
 • Seyhan Kurt: Fransa doğumlu, sosyolog, antropolog
 • Sibel Özbudun: İstanbul Üniversitesi Antropoloji, yazar. Twitter
 • Şevket Aziz Kansu: Tıp doktoru, Ankara Üniversitesi Antropoloji Profesörü

Antropoloji Dersleri

 • Sosyal Antropoloji
 • Paleoantropoloji
 • İnsan Paleontolojisi
 • Biyoloji
 • Doğa Tarihi
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji Tarihi
 • Petrografi
 • Evrimin Genetik Temelleri
 • Bilim Tarihi
 • Anadolu Uygarlıkları
 • Prehistorik Arkeoloji
 • Prehistorya
 • Felsefeye
 • İnsan ve Çevre
 • Küreselleşme
 • İnsanda Biyolojik Çeşitlilik
 • İnsan Osteolojisi
 • Destanlar ve Köken Mitleri
 • Kırsal Coğrafya
 • Türkiye Prehistoryası
 • Antik Dönemde Kentleşme
 • Sosyal Antropolojide Temel Etnografik Metinler
 • Sosyoloji Tarihi
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji Teorileri
 • Evrim Tarihi ve Kuramları
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Akrabalık ve Sosyal Organizasyon
 • Jeoekoloji
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Anatomiye Giriş
 • Türkiye’de Halkbilim Çalışmaları
 • Beden Antropolojisi
 • İnsan Anatomisi
 • Kültür Değişmeleri
 • Antropometri
 • Anadolu Göçer Kültürü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir