Arkeoloji Nedir? Arkeolog Maaşları İş Olanakları Arkeoloji Okumak

Arkeoloji, geçmişte yaşamış insan yaşamının ve faaliyetlerinin kalıntılarını (alet, seramik, mücevher, taş duvarlar ve anıtlar gibi) inceleyen bilim dalıdır. Arkeolojik araştırmalar, tarih öncesi, antik ve soyu tükenmiş kültürün temel bilgi kaynağıdır. Kelime Yunan archaia (“eski şeyler”) ve logos (“teori” veya “bilim”) birleşiminden meydana gelmekte.

Arkeoloji Nedir? Çalışan Maaşları ve İş Olanakları - Arkeoloji Okumak
Arkeoloji Nedir? Çalışan Maaşları ve İş Olanakları – Arkeoloji Okumak

Nasıl Arkeolog Olunur?

Arkeolog olmak için lisede eşit ağırlık (EA) bölümü seçilmeli. YKS’de yeterli puanın alınmasıyla birlikte üniversitelerin 4 yıllık Arkeoloji bölümünün bitirilmesi gerekmekte. Yazımızın devamında arkeoloji bölümü puanları ve sıralaması hakkında detaylı bilgi sunduk.

Arkeolog Ne İş Yapar?

Arkeoloji, dünyanın her yerinde, kim olduğumuz ve nereden geldiğimizle ilgili soruları cevaplamaya yardımcı olmak için çok çeşitli disiplinlerden insanlarla çalışan arkeologlar tarafından uygulanır.Arkeologlar, bunu yaparken, elde ettikleri kanıtlarla geçmişe ışık tutar.

Günümüzde arkeologların uzmanlık alanları çeşitlenmeye başladı. Arkeoloji, Sualtı, tekstil, bitki ve hayvan arkeoloğu olarak çeşitli uzmanlık alanlarına bölündü.

Yeni teknolojiler ve disiplinlerle birlikte arkeologların uzmanlık alanlarında çeşitlenmeler ve beceriler artacak.

Arkeologlar, çalışmalarını dünyanın belli bir yerine ya da Mısır, Çin veya Orta Amerika’daki Maya uygarlığı gibi belirli bir kültür üzerinde yoğunlaşabilir. Ayrıca belirli zaman dilimine de odaklanabilir. Örneğin, bir Mısır bilimci, Giza’daki piramitlerin inşa edildiği zamana Eski Krallık dönemine (2649-2150 B.C.) odaklanabilir.

Arkeolog Maaşları ve İş İmkanları

Devlette memur olarak çalışan Arkeoloji bölümü mezunların 2021 yılı için yaklaşık 4500 – 5000 TL maaş alır. Özel sektörde arkeoloji yeni mezunu asgari ücretle işe başlar. Deneyim ve birikim arttıkça maaş da yükselir.

Kamuda arkeolog maaşlarının yüksek olmasına karşın atamaları düşüktür. Arkeologlar için her yıl yaklaşık 100 personel alımı yapılmakta. KPSS’de en düşük atama puanı yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 80’dir. Kısaca arkeoloji bölümü mezunu 85 puan alması durumunda taşra ya da merkezde arkeolog olarak atanabilmekte. Aynı şekilde, özel sektörde de iş imkanı oldukça kısıtlıdır.

Kamuda arkeologların çalışma alanları şu şekildedir;

 • Üniversiteler
 • Kolejler ve Devlet Okulları
 • Özel ve devlete ait müzeler
 • Danışmanlık şirketleri
 • Restorasyon Şirketleri

Arkeoloji Okumak

Türkiye toprakları ilk çağlardan beri yerleşim yeri olmasına ve bir çok tarihi eser bulunmasına karşın bunları ortaya çıkarmak, incelemek, anlatmak, korumak için yeterli bütçe ayrılmıyor. Üstelik, Türkiye sahip olduğu tarihi eserler için her yıl binlerce turisti misafir ediyor.

İşin ironik tarafı, devlet yeterli önemi vermemesine rağmen; Türkiye’de binlerce define avcısı var. Herkesin uzaktan ya da yakından bir define avcısı tanıdığı bulunmakta.

Bölümü okurken ya da mezun olduğunuzda en çok bu define avcılarından iş teklifi gelir. Elbette maaş ve güvence yok. Kaldı ki, profesyonel olarak arkeolog olanların yanında dahi ücret almadan çalışan birçok kişi görebilirsiniz.

Düşük ücret, güvencesizlik sebebiyle arkeoloji okuyanların çoğu başka sektörlerde çalışmakta. Kendi mesleğini yapan arkeolog görmek çok zor.

Bundan dolayı, arkeoloji bölümünü yazarken işsiz kalma ihtimalinizi her zaman düşünmelisiniz. Eğer, bölümde okuyorsanız iş konusunda bir B planı geliştirmeniz gerekebilir.

Arkeoloji okuyan biri, araştırmayı, okumayı sevmelidir. Bunun yanı sıra yabancı dilinin de olması gerekir. Çünkü, önemli yayınların bir çoğu İngilizce yayınlanmakta. Eğer, Arkeolog olmayı istiyorsanız; mutlaka bir yabancı diliniz olmalı.

Arkeoloji Bölümü Dersleri

Aşağıdaki dersler arkeoloji bölümü zorunlu dersleridir. Bu derslerin yanı sıra seçmeli derslerde bulunmakta.

 • Mitoloji
 • Anadolu Uygarlıkları
 • Arkaik Öncesi Ege Arkeolojisi
 • Latince
 • Yunanca
 • Arkaik Mimarlık
 • Arkaik Heykel
 • Orientalizan Dönem Seramiği
 • Antik Mimaride Malzeme
 • Balkan Tarihi
 • Antik Kaynaklar
 • Karahanlılar – Gazneliler – Harzemşahlar
 • Antik Dönemde Kentleşme
 • Klasik Arkeoloji Kazıları
 • Yunan Kenti
 • Klasik Mimarlık
 • Anadolu Tarihi Coğrafyası
 • Yunan Numizmatiği
 • Helenistik Mimarlık
 • Helenistik Heykel
 • Helenistik ve Roma Seramiği
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Helenistik Dönem Nümizmatiği
 • Roma Nümizmatiği
 • Roma İmparatorluk Mimarisi
 • Roma Kenti
 • Anadolu’da Roma Mimarisi
 • Roma Heykeli

Mesleğin Avantajlar ve Dezavantajları

Arkeoloji aslına bakılırsa en zor mesleklerden. Arkeologlar, aylarca kırsal bir alanda çalışma yapmakta. Dikkatli kişilerin yapabileceği bir iş. Binlerce yıl toprağın altında kalan tarihi eserler yanlış bir darbeyle parçalanabilir ve arkeolog’un günlerce üzerinde çalışması gerebilir.

Bir taraftan sahada güneş altında ya da soğukta çalışırken diğer taraftan kazı yapılan alanla ilgili okumalar yapmaya devam edilir. Aynı zamanda kazı alanından çıkarılanların temizlenmesi ve güvenli bir şekilde tasnif edilmesi gerekir.

Bundan dolayı, bu bölümü yazmak isteyen bir öğrenci, öncelikle, masa başı iş olmadığını iyi bilmelidir. Elbette, masa başı iş olanakları da bulunmakta; ancak mesleğin çalışma alanı kazı sahasıdır.

Eğer, tarihe ilginiz varsa; mesleğin en iyi tarafı keşif ve araştırma güdüsünün tatmin edilmesi. Kaldı ki, bu bölümü yazmak isteyen öğrencilerde bulunması gereken en önemli özellik keşif ve araştırma güdüsünün olmasıdır.

Arkeoloji’nin Geleceği

Normal şartlar altında ülkemizde en fazla iş olanağının olması gereken bölümdür. Ancak, geçmişte ve günümüzde hükumetler bu alan için yeterli kaynak ayırmamakta. Bu sebeple mesleğin geleceği bugünkünden daha farklı olmayacaktır.

Türkiye bir tarafıyla bacasız sanayisi bulunan bir ülke. Buna göre geleceğin şekillendirilmesi gerekir. Kazı çalışmalarının artması ve var olan tarihi eserleri iyi anlatılması gerekmekte. Doğal olarak, bunlar için de personele ihtiyaç var. Ülkemizde bu alanda yetişmiş personel var; ancak, yatırım yok.

Arkeolojik Kazılar Hakkında Kısa Bir Bilgi

Kazı, arkeolojinin cerrahi yönüdür: gömülü peyzajın ameliyatıdır ve usta işçilikle gerçekleştirilir. Kazılar, amaca, plana, kurtarma ve kaza şekline göre sınıflandırılır. En önemli kazılar, bir plan kapsamında yürütülen kazılardır. Burada amaç, arkeolojik bir alan hakkında gömülü kanıtları bulmaktır.

Bu tür kazıların bir çoğu proje odaklıdır. Örneğin, Fransa öncesi Kelt dili konuşan Galyalıların hayatını inceleyen bir bilim adamı kasıtlı olarak bir grup tepe kalıbı seçip bunları kazar.

Ancak, bazı durumlarda kazılar zorunluluk olabilir. Yol, çalışması, inşaat gibi nedenlerle arkeolojik kalıntılar ortaya çıkabilir. Bu durumda kazılar zorunlu olarak yapılır.

Daha sonra, acil durum kazıları, geçmişin bilgisi ne olursa olsun, bu kalıntıların sonsuza dek yok edilmesinden önce elde edilebilecek olanların kurtarılması için monte edilir. Örneğin, II. Dünya Savaşı sırasında bombalanan Batı Avrupa’daki şehirlerin kısmen tahrip edilmesi, yeniden inşa edilmeden önce kurtarma kazılarının yapıldı.

Bu şekilde, Londra Şehrinde bulunan bir Mithras tapınağı, Dublin’deki ve Århus’taki Wiking yerleşim yerleri ve Danimarka’nın orijinal 6. yüzyıl-BCE’deki Massalia (Marsilya) yerleşim bölgesi keşfedildi. Londra Havaalanındaki pistlerin uzatılması, burada Roma öncesi bir Kelt tapınağının keşfedilmesine yol açtı.

Arkeoloji Bölümü İçin En İyi Üniversiteler

Ankara Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü; Türkiye’nin ilk üniversitesi. Dil Tarih ve Coğrafya (DTCF) sıhhiye kampüsünde yer alır. Ankara Adliyesinin tam karşısındadır. Sosyal imkanları kısıtlı olsa da Kızılay ve Cebeciye yakın olduğu için öğrenciler bir çok imkana sahiptir.

İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji; Türkiye’nin en eski üniversitesidir. Bölüm Edebiyat Fakültesinde yer alır. Tarihi bir binaya sahiptir.

Hacettepe Üniversite Arkeoloji Bölümü; Güzel ve büyük bir kampüsü vardır. şehir merkezine uzak olmasına karşın her ihtiyacınızı kampüste karşılayabilirsiniz.

Arkeoloji Bölümü İçin Taban – Tavan Puan ve Sıralamalar | YÖK Atlas Verileri

Klasik arkeoloji için en düşük puan 227,29450 sıralama 655.481. En yüksek puan 401,69071 sıralama 16.924.

Arkeoloji için en düşük puan 197,78933 sıralama 735.742 . En yüksek puan 366,00898 sıralama 49.477. Ortalama puan 241,52330 sıralama 538.999’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir