Ana Sayfa / Blog / Ekonomi Terimleri Sözlüğü

Ekonomi Terimleri Sözlüğü

Aciyo Faiz Teorisi Nedir?

Açık Artırma Nedir?

Alan Ekonomisi Nedir?

Alamet-i Farika (Trade Mark) Nedir?

Alacak Devir Hızı Oranı Nedir? Hesaplanması ve Yorumlanması-Ort Tahsilat Süresi

Amortisman Nedir Yöntemleri Nelerdir Nasıl Hesaplanır? Amortisman Kaydı

Arbitraj Nedir?

Arz ve Talep Nedir? Piyasa Dengesi Oluşumu

Arz ve Talep Esnekliği Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Asimetrik Bilgi Nedir?

Asit Test (Likidite) Oranı Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Asgari Geçim İndirimi Nedir? Nasıl Hesaplanır

Azalan Verimler Yasası Nedir?

Basit Aşama Teorisi Nedir?

Bertrand Modeli Nedir?

Beveridge Eğrisi Nedir?

Birincil Piyasa Nedir?

Borsa Rayici Nedir?

Cari Oran Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Cari Hesap Nedir?Özellikleri, Süreleri, Hükümleri, Sona Ermesi, Zamanaşımı

Cournot Modeli Nedir?

Chamberlin Modeli Nedir?

Çapraz Kur Nedir?

Çarpan Mekanizması Nedir?

Çalışan (faal) İşletme Değeri Nedir?

Çoğaltan Nedir?

Dezenflasyon Nedir? Etkileri Nelerdir?

Devalüasyon Nedir Neden Yapılır?

Dışlama Etkisi Crowding Out Nedir?

Dışsal Ekonomi Nedir?

Döviz Kuru Nedir, Nasıl Belirlenir, Nominal Döviz Kuru Nedir?

Defteri Kebir Nedir?

Deflasyon Nedir? Nedenleri, Etkileri, Önlemler

Dışsallık Nedir?

Dolarizasyon Nedir?

Dolaylı ve Dolaysız Vergi Nedir?

Döviz Kuru Bant Sistemi Nedir?

Döviz Kuru Nedir? Çeşitleri ve Hesaplanması

Edgeworth Modeli Nedir?

Etkin Ücret Teorisi Nedir?

Efektif Talep Nedir?

Ekonomi (İktisat) Nedir?

Enflasyon Nedir?

Envanter Defteri Nedir

Emsal Bedeli ve Ücreti Nedir

Faiz Koridoru Nedir?

Farksızlık (Kayıtsızlık) Eğrileri Nedir? Özellikleri ve Grafiği-Marjinal İkame Oranı

Fevkalade Amortisman Nedir

Fiat Para Nedir?

Finansman Oranı Nedir? Hesaplanması Yorumlanması

Finansal Kaldıraç Oranı Nedir? Hesaplama Yorumlama

Fonksiyonel Maliye Nedir?

Forward İşlemi Nedir

Future İşlemleri Nedir?

GSMH ve GSYİH Nedir Nasıl Hesaplanır?

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Nedir(GSYH)? Nasıl Hesaplanır

Giffen Mal ve Düşük Mal Nedir? Karşılaştırmalı Anlatım

Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi Nedir?

Histeriz Nedir?

Hızlandıran Nedir?

Holding Nedir?

İçerdekiler- Dışardakiler Modeli Nedir?

İktisadi Büyüme ve Kalkınma Nedir?

İltizam Nedir?

İngiliz İktisat Okulu (Mali Gelenekçilik) Nedir?

İşçi Yanılma Modeli Nedir?

İşsizlik Nedir? Nasıl Hesaplanır, Türleri Nelerdir

Kar ve Hasılat(Ciro) Nedir?

Kartel Nedir? Örnek ve Çeşitleri

Konvertibilite Nedir?

Konut Sertifikası Nedir?

Konsorsiyum Nedir?

Kurtarılabilir Hurda Değer Nedir?

Kullanım Değeri Nedir?

Likidite Nedir?

Likidite Tuzağı Nedir?

Maliye Politikası Nedir? Araçları, Amaçları, Uygulamaları

Marshall Planı Nedir?

Marjinal Nedir?

Marjinal Tüketim Eğilimi(MPC) Nedir?

Marjinal Maliyet Nedir?

Marjinal İkame Oranı (MRS) Nedir?

Merkantilizm ve Fizyokrasi Nedir ?

Monetarizm Nedir?

Fırsat Maliyeti Nedir?

Miktar Teorisi Nedir?

Monopson Nedir?

Muhasebe Karı ve İktisadi Kar Nedir?

Nairu-Doğal İşsizlik Oranı Nedir?

Nakit Oranı Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı Nedir? Hesaplama ve Yorumlama

Nominal (İtibari) Değer Nedir?

Oligopol Piyasa Nedir? Özellikleri ve Türleri

Oto Finansman Oranı Nedir? Hesaplanması ve Yorumlanması

Otonom Tüketim Eğilimi Nedir?

Okun Yasası Nedir ?

Opsiyon ve Swap Sözleşmeleri Nedir? Farkları Nelerdir?

Ödemeler Bilançosu Nedir?

Ölçek Ekonomisi Nedir?

Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi Nedir?

Para Nedir?

Para Aldanması Nedir?

Paraşüt Teorisi Nedir?

Para Politikası Nedir ?

Provizyon Nedir?

Pigou Etkisi Nedir?

Rassal Yürüyüş Hipotezi Nedir?

Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) Nedir?

Satın Alma Gücü Paritesi SGP Nedir?

Stagflasyon Nedir? Nedenleri, Sonuçları

Stolper Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi

Sigorta Değeri Nedir?

Stackelberg Modeli Nedir?

Stok Bağımlılık Oranı Nedir ? Hesaplama ve Yorumlama

Stok Devir Hızı Nedir? Yorumlanması ve Hesaplanması

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Spekülasyon Nedir?

Spot Piyasa Nedir?

Sweezy (Dirsekli Talep) Modeli Nedir?

Şemsiye Fon Nedir?

Tam Rekabet Piyasası Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Teminat Değeri Nedir?

Tobin Q Teorisi Nedir?

Tunç Kanunu Nedir?

Tröst Nedir?

ÜFE ve TÜFE Nedir?

Üretim Faktörleri Nedir? Toprak, Emek, Sermaye, Girişimci

Vadeli İşlemler Piyasaları Nedir?

Yapışkan Ücret Teorisi Nedir?

Yansıma Nedir Türleri Nelerdir?

Yedek Akçe Nedir?

Walras Fiyat ve Marshall Miktar İntibak Mekanizması

70 Kuralı Nedir?

Zorunlu Karşılık Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir