Ekonomi Terimleri Sözlüğü – Forex, Finans

Aciyo Faiz Teorisi

Açık Artırma

Alan Ekonomisi

Alamet-i Farika (Trade Mark)

Alacak Devir Hızı Oranı Nedir? Hesaplanması ve Yorumlanması-Ort Tahsilat Süresi

Amortisman Nedir Yöntemleri Nelerdir Nasıl Hesaplanır? Amortisman Kaydı

Arbitraj

Arz ve Talep Nedir? Piyasa Dengesi Oluşumu

Arz ve Talep Esnekliği Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Asimetrik Bilgi

Asit Test (Likidite) Oranı Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Asgari Geçim İndirimi Nedir? Nasıl Hesaplanır

Azalan Verimler Yasası

Basit Aşama Teorisi

Bertrand Modeli

Beveridge Eğrisi

Birincil Piyasa

Borsa Rayici

Cari Oran Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Cari Hesap Nedir? Özellikleri, Süreleri, Hükümleri, Sona Ermesi, Zamanaşımı

Cournot Modeli

Chamberlin Modeli

Çapraz Kur Nedir?

Çarpan Mekanizması

Çalışan (faal) İşletme Değeri

Çoğaltan

Dezenflasyon Nedir? Etkileri Nelerdir?

Devalüasyon Nedir Neden Yapılır?

Dışlama Etkisi Crowding Out

Dışsal Ekonomi

Döviz Kuru Nedir, Nasıl Belirlenir, Nominal Döviz Kuru Nedir?

Defteri Kebir

Deflasyon Nedir? Nedenleri, Etkileri, Önlemler

Dışsallık

Dolarizasyon

Dolaylı ve Dolaysız Vergi

Döviz Kuru Bant Sistemi

Döviz Kuru Nedir? Çeşitleri ve Hesaplanması

Edgeworth Modeli

Etkin Ücret Teorisi

Efektif Talep

Ekonomi (İktisat)

Enflasyon Nedir?

Envanter Defteri

Emsal Bedeli ve Ücreti

Faiz Koridoru

Farksızlık (Kayıtsızlık) Eğrileri Nedir? Özellikleri ve Grafiği-Marjinal İkame Oranı

Fevkalade Amortisman Nedir

Fiat Para

Finansman Oranı Nedir? Hesaplanması Yorumlanması

Finansal Kaldıraç Oranı Nedir? Hesaplama Yorumlama

Fonksiyonel Maliye Nedir?

Forward İşlemi

Future İşlemleri

GSMH ve GSYİH Nedir Nasıl Hesaplanır?

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Nedir(GSYH)? Nasıl Hesaplanır

Giffen Mal ve Düşük Mal Nedir? Karşılaştırmalı Anlatım

Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi

Histeriz

Hızlandıran

Holding

İçerdekiler- Dışardakiler Modeli

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

İltizam

İngiliz İktisat Okulu (Mali Gelenekçilik)

İşçi Yanılma Modeli

İşsizlik Nedir? Nasıl Hesaplanır, Türleri Nelerdir

Kar ve Hasılat(Ciro)

Kartel Nedir? Örnek ve Çeşitleri

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Klasik İktisat Özellikleri ve Savunucuları

Konvertibilite

Konut Sertifikası

Konsorsiyum

Kurtarılabilir Hurda Değer

Kullanım Değeri

Laissez Faire

Likidite

Likidite Tuzağı

Maliye Politikası Nedir? Araçları, Amaçları, Uygulamaları

Marshall Planı

Marjinal

Marjinal Tüketim Eğilimi(MPC)

Marjinal Maliyet

Marjinal İkame Oranı (MRS)

Merkantilizm ve Fizyokrasi

Monetarizm

Fırsat Maliyeti

Miktar Teorisi

Monopson

Muhasebe Karı ve İktisadi Kar

Mutlak Üstünlük Teorisi

Nairu-Doğal İşsizlik Oranı

Nakit Oranı Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı Nedir? Hesaplama ve Yorumlama

Nominal (İtibari) Değer

Oligopol Piyasa Nedir? Özellikleri ve Türleri

Oto Finansman Oranı Nedir? Hesaplanması ve Yorumlanması

Otonom Tüketim Eğilimi

Okun Yasası

Opsiyon ve Swap Sözleşmeleri Nedir? Farkları Nelerdir?

Ödemeler Bilançosu

Ölçek Ekonomisi

Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi Nedir?

Para Nedir?

Para Aldanması

Paraşüt Teorisi

Para Politikası

Provizyon

Pigou Etkisi

Philips Eğrisi Özellikleri ve Görüşleri

Rassal Yürüyüş Hipotezi

Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM)

Satın Alma Gücü Paritesi SGP

Stagflasyon Nedir? Nedenleri, Sonuçları

Stolper Samuelson Gelir Dağılımı Teorisi

Sigorta Değeri

Stackelberg Modeli

Stok Bağımlılık Oranı Nedir ? Hesaplama ve Yorumlama

Stok Devir Hızı Nedir? Yorumlanması ve Hesaplanması

Sürdürülebilir Kalkınma

Spekülasyon

Spot Piyasa

Sweezy (Dirsekli Talep) Modeli

Şemsiye Fon

Tam Rekabet Piyasası Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Teminat Değeri

Tobin Q Teorisi

Tunç Kanunu

Tröst

ÜFE ve TÜFE

Üretim Faktörleri Nedir? Toprak, Emek, Sermaye, Girişimci

Vadeli İşlemler Piyasaları

Yapışkan Ücret Teorisi

Yansıma Nedir Türleri Nelerdir?

Yedek Akçe

Walras Fiyat ve Marshall Miktar İntibak Mekanizması

70 Kuralı

Zorunlu Karşılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir