Gelir Uzmanı Nedir? Maaşları Nasıldır?

Gelir Uzmanı Ne İş Yapar? Nasıl Gelir Uzmanı Olunur? Gelir Uzmanı Hangi Puan Türü? Gelir Uzmanı Maaşı Ne Kadar? Gelir Uzman Yardımcılığı Nedir? Gelir Uzmanı Nerede Çalışır? Sizler için bu yazımızda derledik.

Gelir Uzmanı Ne İş Yapar?

Gelir Uzmanları Ve Gelir Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Gelir uzmanlarının görevleri ve yetkileri, gelir uzmanlığı yönetmeliğinde şu ifadelerle yer almaktadır “Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yerine getirirler.”Gelir uzmanlarının yaptıkları işler ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 • Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak;
 • İnceleme (Vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak;
 • Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak
 • Görevleriyle ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek;

Gelir Uzmanları Ne Kadar Kazanır? Maaşları Nedir?

Gelir uzmanlarının günümüzde mevcut maaşları net 6.845 Türk Lirasıdır. Bu ücret deneyimli gelir uzmanları (1/4 kademe ve 25 yıl ve üstü hizmet yılı) için geçerlidir. İşe yeni başlayan gelir uzmanı yardımcıları ise 2019 yılı için4.619 Türk Lirası  ücret almaktadırlar.

Gelir Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Gelir Uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığına tarafından taşra teşkilatında görevlendirilen meslek mensuplarıdır. Gelir Uzmanı olmak için öncelikle Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) olmalısınız. Peki nasıl Gelir Uzman Yardımcısı Olunur? Gelir Uzmanı Ve Gelir Uzman Yardımcısı olmanın birçok şartı vardır. Bunların başında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK)’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Nedir?

 • Türk Vatandaşlığı
 • 40.madde yaş şartlarına sahip olmak.
 • 41.madde öğrenim koşullarına sahip olmak.
 • Kamu hakkından mahrumiyeti olmamak.
 • TCK – 53.madede belirtilen süreler geçmiş dâhi olsa kasti bir suç sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasa düzenine ve düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanım, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suç kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
 • Askerlik ile alakası olmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise bile askerlik vazifesini gerçekleştirmiş ya da bu vazifeyi tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa alınmış olmak.
 • Görevini yerine getirmesine mani olacak düzeyde akıl rahatsızlığı sahibi olmamak.
 • Güvenlik veya arşiv araştırması gerçekleştirilmiş olmak.

Gelir uzmanı olmak için mezun olmanız gereken bölümler, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat veya Hukuk Fakülteleridir.

Gelir uzmanlarının mezun olduğu ilk 5 bölüm ve ilk 5 üniversite şu şekilde;

İlk 5 Üniversite

 1. Anadolu Üniversitesi
 2. Gazi Üniversitesi
 3. İstanbul Üniversitesi (İÜ)
 4. Atatürk Üniversitesi
 5. Selçuk Üniversitesi

İlk 5 Bölüm

 1. İşletme – %21,5
 2. İktisat – %19,6
 3. Maliye – %8,2
 4. Kamu Yönetimi – %6,4
 5. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri – %2,7

Gelir Uzmanı olmanın bir diğer şartı ise KPSS A Grubu sınavında KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmaktır.

KPSS P48 Puan Türü hesaplanırken aşağıdaki dersler bu hesaplamada etkili olmaktadır;

 • Genel Kültür
 • Genel Yetenek
 • Maliye
 • Hukuk
 • Muhasebe
 • İktisat

Bu hesaplamalarda Genel Kültür Ve Genel Yetenek derslerinin ağırlığı %10 iken, Hukuk, Maliye, Muhasebe ve İktisat derslerinin ağırlığı her biri için %20’dir. Sonrasında aday 100 sorudan oluşan Gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavına girmelidir.

Sınavda adaylara İnkılap Tarihi, Hukuk, İktisat, Maliye ve Muhasebe derslerinden çoktan seçmeli sorular sorulmaktadır.Adayın bu sınavdan başarı ile geçmesi için 70 soruyu doğru cevaplayıp 70 tam puan alması ve işe alım yapılacağı duyurulan aday sayısının 2 katı kadar aday arasına girmesi gerekmektedir. Bu aşamayı başarıyla geçen gelir uzman yardımcısı adayları sözlü mülakata tabii tutulacaklardır.

Sözlü mülakatta adayın genel yetenekleri ve genel kültürü, muhakeme yeteneği, davranışlarının mesleğe uygun olması, kavrama ve ifade etme yetenekleri ve teknolojik yeniliklere açık olup olmadığı sorulan sorularla ölçülür. Adayların sözlü mülakatta başarılı olmasının şartı yine sorulan soruların aritmetik ortalamasının 70 olması ve açıklanan işe alınacak aday sayısı kadar adayın arasında yer almasıdır.

Daha sonra yapılan güvenlik ve arşiv araştırmalarında bir sorun çıkmaması halinde mesleğe hak kazandığı ilde veya ilçelerindeki vergi dairesinde ataması yapılarak göreve başlar. 3 senelik gelir uzman yardımcılığı görevini başarıyla tamamlayan adaylar, gelir uzmanı olmak için yeterlilik sınavına girmelidirler.

İlk aşama olan yazılı sınavda, Mevzuat, Vergi Hukuku Dersi, Gider Kanunları, Muhasebe Dersi konularından soruları yanıtlamalıdırlar. Yazılı sınavdan adayın başarıyla geçmesi için en az 50 puan alması gerekmektedir. Bu aşamayı başarıyla geçen adaylar sözlü mülakata alınırlar. Sözlü mülakatta başarılı olmak içinse kurulun verdiği puanın ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Gelir Uzman Yardımcılarının nihai başarı puanları yazılı ve sözlü sınavları ile uzman yardımcılarına verilen yetiştirme notunun ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir