Hakim ve Savcı Nedir? Maaşları Ne Kadar? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur

Yazımızda, hakim ve savcıların maaşları, ne iş yaptıkları, mesleğin zorlukları ve kolaylıkları, şartları ve koşulları hakkında meslek tanıtım yazısı hazırladık. Aklınıza takılan soru olursa; bizimle paylaşabilirsiniz.

Hakim nedir, kimdir? Hakim, mahkemede tarafların iddialarını inceleyerek mevcut kanıtlarla hukuka göre yargılama yapan kişidir. Eş anlamlısı “yargıç”dır. Yargıç’ın TDK karşılığı; “Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse”dir.

Savcı nedir? Savcı bir şikayet olması ya da kendiliğinden bir olayı araştıran ve inceleyen kişidir. Suç unsuruna rastlaması durumunda mahkemeye iddianameyi hazırlayan kişidir. Savcı’nın TDK karşılığı; ” Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.”dir.

Hakim ve Savcıların Maaşları Ne Kadar?

2019 yılı temmuz ayı zammıyla birlikte savcı ve hakim maaşları şu şekildedir;

UnvanD/KHizmet Yılı2019 Savcı Net Maaşı
Yargıtay Birinci Başkanı
Danıştay Başkanı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Danıştay Başsavcısı Maaşı
1/425 ve üzeri18.750TL
Yargıtay Birinci Başkan Vekili
Danıştay Birinci Başkan Vekili
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili
Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanı
Adalet Bakanlığı Müsteşarı”
1/425 ve üzeri16.329TL
Yargıtay ve Danıştay üyesi Maaşı1/42415.808TL
Birinci sınıf hâkim ve savcı maaşı1/42115.171TL
Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcı1/41812.822TL
1. derecedeki hâkim ve savcı1/11511.139TL
2. derecedeki hâkim ve savcı2/11310.804TL
3. derecedeki hâkim ve savcı3/11110.571TL
4. derecedeki hâkim ve savcı4/1910.089TL
5. derecedeki hâkim ve savcı5/179.756TL
6. derecedeki hâkim ve savcı6/159.425TL
7. derecedeki hâkim ve savcı7/139.103TL
8. derecedeki hâkim ve savcı7/328.772TL
Hakim/savcı adayı (Staj Maaşı)9/106.131TL

Yukarıdaki derecelerine ve hizmet yılına göre hesaplanmış 2019 yılı savcı maaşları bekar ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır.

Hakim – Savcı Ne İş Yapar?

Hakimler ve savcılar arasında rütbe anlamında bir fark yoktur. Kısaca hakim ve savcı arasındaki fark şu şekildedir; Hakim yargılar, savcı soruşturma ve kovuşturma yapar. Savcı, suç unsurunu tespit ederek mahkemeye bildirir. Mahkeme hakimi de suça göre ceza verir ya da vermez. Yani, bir kişinin ceza alması için hakimin kişiyi suçlu bulması gerekir.

Savcı aynı zaman da, kanunlarımıza göre devleti temsil eder. Ancak bu, devlete karşı soruşturma açamayacağı anlamına gelmez. Suçu devletin işlemesi durumunda devlete karşı da soruşturma açabilir ve delil toplayabilir.

Savcı devlet adına dava açarken; kişilerin lehine ve aleyhine tüm delilleri inceler. Dava sırasında kişinin beraatini isteyebilir. Ya da hakimin beraat kararı vermesi durumunda savcı itiraz edebilir.

Savcıların yetki ve görevleri şu şekildedir;

 • Araştırma ve Soruşturma Yapmak
 • Kamu Davasını Açmak ve Yürütmek
 • Kanun Yollarına Başvurmak
 • Cezaları İnfaz Etmek

Hakimin görev ve yetkileri şu şekildedir;

 • Davalı ve davacının görüşlerini, tanıkları ve avutkarları dinler
 • Millet adına davada karar verir.
 • Tarafsız olmak zorundadır.
 • Kararlarını kanuna dayandırmalıdır.
 • Savcılık ve bilirkişi tarafından gönderilen belgeleri inceler.

Hakim – Savcı Nasıl Olunur? Şartlar Nelerdir? Hangi Özellikleri Taşımalıdır?

Hakim ya da savcı olmak için öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmak gerekir. Adalet bölümü mezunları hakim ya da savcı olamaz. Eğitim anlamında, 4 yıllık bir hukuk bölümünden mezunu olmak yeterlidir.

İlgili yazı: Hukuk Bölüm Tanıtımı; Nedir, maaşları, iş olanakları nelerdir?

Hakimlik ve savcılık sınavları ÖSYM tarafından düzenlenir. Sınav Adalet Bakanlığı Adli “Yargı”, “Adli Yargı”-“Avukat, İdari Yargı” başlığıyla geçmektedir.

Adli yargı sınavı nedir? Bu sınava sadece avukatlar girebilmektedir. Adli yargı, kişilerin kendi aralarındaki uyuşmazlıkların çözüldüğü mahkemelerdir. Adli yargı hakimliği için sınava başvurup mülakata kalan son adayın taban puanı 74’dur.

İdari yargı nedir? Kişi ile devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözüldüğü mahkemelerdir. İdari yargı olarak Bölge İdare Mahkemeleri gösterilir. İdari yargı hakimliği için sınava başvurup mülakata kalan son adayın taban puanı 81’dir.

Hakim ve savcı sınav konuları ve soru miktarı şu şekildedir;

 • Genel Kültür ve Genel Yetenek (30 Soru) (Türkçe, matematik, Tarih, kültür ve Medeniyet, Vatandaşlık 6’şar soru)
 • Ortak alan bilgisi; (Anayasa, İdare, Medeni, İdari yargılama usulü, medeni usul hukuku 7’şer soru) Toplamda 35 soru.
 • Adli Yargı Sınavı (Ceza, ceza usul, borçlar, ticaret, medeni usul hukuku 7’şer soru) Toplamda 35 soru.
 • İdari yargı Sınavı toplamda 35 soru (Borçlar, ceza, vergi, vergi usul, iktisat-maliye 7’şer soru)

Bu sınavdan 70 üzerinde puan alanlar barajı geçmiş sayılır. Adalet Bakanlığının verdiği ilanda alınacak personel sayının 3 katı kadar kişi mülakata çağrılır. Çağrılan kişiler puanı yüksek olandan düşük olana sıralanır. Mülakattan alınan puanla yazılı sınavdan alınan puanın ortalaması alınarak yeniden sıralama yapılır ve iş başı yapmaya çağrılır.

Hakim Savcı Olmak -Mesleğin Zorlukları – Avantajları ve Dezavantajları- Gereken Özellikler

Hakim ya da savcı olmak meslekler arasında en itibar görenlerden. Hem maaş anlamında hem de sosyal haklar anlamında gayet iyi bir durumda. Ancak, her meslek gibi hakim ve savcılığın da zorlukları bulunmakta. Bunun yanı sıra, meslek kişilerin hayatlarını da ilgilendirdiği için ayrıca bir sorumluluğu var.

Hakim ve Savcıların Çalışma Koşulları

Hakim ve savcı olmanın en büyük olumsuzluğu görev yaptığınız şehrin belirli aralıklarla değişmesidir. Diğer taraftan, iş yükü fazladır. Keza, mahkemelerde sonuç bekleyen binlerce dosya bulunmakta. Hakimler, bu dosyaları her ayrıntısına kadar incelenmemekte ve bilirkişinin görüşünü talep etmekte ve karar vermekte.

Bu da belli başlı sorunlara yol açıyor. Kararı bir nevi bilirkişi belirlemiş oluyor. Kaldı ki, hakimlerin iş yükünden dolayı sahaya çıkma imkanı çok az.

Cumhuriyet savcıların çalışma saatleri 24 saattir. Savcılar, herhangi bir olay için gece vakti çağrılabilir ve olayı inceleyebilir.

Yılda Kaç Hakim Savcı Alınıyor?

Her yıl hakim ve savcı alınmasa da 2 yılda bir yaklaşık 1500 kişi ÖSYM’nin düzenlediği sınavla alınıyor.

En son 2018 yılında alım yapıldı. 2019 yılı için hakim ve savcı alımı beklenmekte.

Hakim Savcı Avukat Hangisi Üstün?

Modern ülkelerde, mahkemede görev yapan bu üç meslek dalı birbirine eşittir. Ancak, ülkemizde savcılar ve hakimler birbirine eşit sayılırken; avukat biraz daha hor görülür.

Olması gereken hakim, savcı ve avukatların birbirinden bağımsız olması gerekir. Buna rağmen, bizde, hakimlik ve savcılığın ikisi de yargı dağıtıyormuş gibidir. Halbuki, yargıyı dağıtacak olan tek kurum mahkemenin hakimidir.

Savcılık, resmi törenler, kutlamalar gibi etkinliklerde protokolde yer alır. Ancak, hakimler için böyle bir durum söz konusu değildir. Bundan dolayı, savcılık biraz daha üstün gözükebilir; ancak maaş ve özlük haklar anlamında hakimlerle aynıdır.

Savcı Mı Kaymakam ya da Vali Mi Üstün?

Kaymakam ve vali taşra teşkilatıdır. Taşra teşkilatı hiyerarşisinde vali ve kaymakamlar 1. sırada gelmektedir. Protokolün 5. sırasında cumhuriyet başsavcısı bulunur. Hakim ve savcı ise protokolün 10. sırasında yer alır.

İlçe Belediye Başkanları, fakülte dekanları savcılara göre protokolün ön sırasındadır.

Hakim ve Savcılar Kendi Memleketinde Çalışabilir Mi?

2009 yılı yaz kararnamesine göre hakim ve savcılar ancak Büyük Şehirler için kendi memleketlerinden çalışabilirler.

Hakim ingilizce karşılı: Judge

Savcı ingilizce karşılığı: public prosecutor

Yazımızın sonunda savcılık ve hakimlik mesleği hakkında bilgi tanıtımı, olumlu – olumsuz yönleri,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir