KPSS Nedir? KPSS A, B, Öğretmenlik ve Din Hizmetleri’ne Kimler Girebilir?

KPSS Nedir? Ne Değildir?

Bugün geçmişe nazaran çok daha fazla sayıda üniversite ve dolayısıyla üniversite mezunu bulunmaktadır. Okul sonrası özel sektöre yönelmeden önce ya da belki de öncelikli hedef olarak kamu kurumlarında üst düzey kadrolara girmek için bir çaba gösterilmektedir. Günün koşullarına maaş ve imkanları, özellikle de iş güvencesi sebebiyle memuriyet azımsanmayacak bir çoğunluk tarafından istenmektedir.

Bu durumun sınavda başarılı olmayı engelleyeceği düşüncesi ise gerçeği yansıtmamaktadır. Sınava girenlerin büyük bir çoğunluğu o sene öylesine bir şansını deneyenlerden, bir kısmı da sınava gereğince hazırlanamayanlardan müteşekkil olduğu için aslında kadrolar için rekabet eden gayet makul bir sayıda rakibiniz vardır.


Sınavı bu bilinçle bir yıl çalışarak çok güzel puanlarla atlatmış, şu an merkez uzman yardımcısı olarak görev yapan bir sınavzede olarak tecrübelerimin bir kısmını aktaracağım bu yazıda KPSS aslında nedir ya da ne değildir sorularına kendi gözlemlerimle yanıt vererek yardımcı olmaya çalışacağım.

KPSS’ye Kimler Ne İçin Girer?

Kpss’ye kamuda çalışacak olan sözleşmeli personelden A grubu kadrolara herkes girer; avukatlar, öğretmenler, hemşireler, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri, Şoförler, mimarlar, yönetici asistanları, kısaca herhangi bir kamu kurumunda göreceğiniz, bir taşerona bağlı çalışan işçiler dışında(şu an onlar için de kadrolar ihdas ediliyor ancak statüleri netlik kazanmış değil)herkes KPSS sürecinden geçmiştir.

Ancak herkes aynı sınava girmiş olsa da aynı şekilde işe başlamaz. Kimi sınavın bazı bölümlerinden sorumludur; kimi sadece Genel Kültür- Genel Yetenek çözer; kimi ise ne yapacağından habersiz. O zaman bu sınavda kimler hangi bölümlerden sorumlu başlangıç için bunlara bakmakta fayda vardır.

1. KPSS İle B Grubu Alımlar

B grubu alımlarda memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni, teknisyen, tekniker, ebe, hemşire, sağlık memuru, veteriner, şoför, kaloriferci gibi unvanlara atama yapılmaktadır. Yani denetmen, müfettiş, uzman vb. A grubu kadrolar dışında kalan kamu çalışanları genellikle B grubundan atanır.

B grubu alımlar için sınavın herkesin diline pelesenk olmuş meşhur P3 puanı yeterlidir. Merkezi atamalarda bu P3 puanı ile tıpkı üniversite ya da lise sınavlarındaki tercih gibi açılan kadroları sıralamamıza göre tercih ederiz, yerleştiriliriz. Eğer merkezi atama değil de Gümrük Bakanlığı’nın ya da PTT’nin yaptığı gibi açıktan alım varsa da yine bu puanımızla başvurur kurum sıralamasına girersek kurumun istediği prosedürü izleyerek atanırız(Mülakat, yazılı sınav vs…).

P3 puanı sadece B grubundan atanmamızı sağlamaz eğer A grubu bir kadro istiyorsak da Tüm puanların hesaplanmasına dahil olan bu puanı almak, mümkünse de yüksek almak durumundayız.

Peki B grubu atamaların durumu nedir? B grubu da günümüz talep yoğunluğundan ötürü genellikle 80 ve üzeri puan alanların daha kolay atandığı bir puan türü olmakla birlikte bu 75-80 de aslında sağlık ya da az mezun veren birkaç bölüm için çoğunlukla yeterli gelmekte; VHKİ, bilgisayar işletmeni gibi kadrolar özellikle büyük şehirlerde 85 üzerine çıkabilmektedir.

Kurumların sözleşmeli personelleri de P3 puanı esas alınarak göreve alınabilmektedir. P3 puanı ile alımlar için çift yılda girilen bir KPSS’den bu puanın alınmış olması gereklidir.

P3 puanım olması için sınavda hangi bölümleri çözmeliyim?

Sınavda Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümlerini çözdüğümüzde p3 puanımız hazır çünkü bu puan türü iki bölümün %50 oranında alınmasıyla ortaya çıkmaktadır. Daha sonraki yazılarımda çok detaylı bilgiler vereceğim bu bölümlerin ders içeriklerinden kısaca bahsetmemiz gerekirse;

Genel Kültür ⇒ Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler sorularından oluşur. 60 soru vardır.

Genel Yetenek ⇒ Sözel Yetenek(Türkçe ve Sözel Mantık) ve Sayısal Yetenek(Matematik-Geometri ve Sayısal Mantık) bölümlerinden oluşur. 60 soru vardır.


P3 puanımızın 85 ve üzeri olması için en az 80 net yapıp sonrasında arkamıza yaslanabiliriz.

PMYO:  Polis Meslek Yüksek Okulu mezunlarının POMEM’e başvurmaları için de P3 puanı gerekmektedir.

KURUM AVUKATLIĞI: Kurum avukatları P3 ile atanmaktadır.

2. KPSS İle A Grubu Alımlar

Müfettiş, uzman, denetmen, denetçi, kontrolör gibi mesleklere bu puan türleri ile alım yapılmaktadır.KPSS’de puan türlerinden kurum atama duyurusunda hangi puan türünü istemişse, kuruma başvuru sırasında o puan türü kullanılır. Puan türlerini ve en az kaç puanla başvurulabileceğini belirleyen kurumlar ayrıca YDS puanı şartı-barajı ve kurumun kendi yapacağı ilave sınava(yazılı-mülakat- hem yazılı hem mülakat) yönelik bilgileri, kaç kişilik kadro açtığını da aynı duyuru ile bildirir.A grubu puanlar ve kurum sınavları ile ilgili detaylı bilgi de sonraki yazılarda verilecektir ancak yine hangi derslerden kaç soru çözülmesi gerektiği konusunda kısaca bilgi vermek gerekirse;

  • Hukuk                                     
  • İktisat
  • İşletme
  • Maliye
  • Muhasebe

Bu dersler çoğu alan puanının hesaplanması için çözülmesi gereken ve çoğu kurumun belirlediği alım puanlarına dahil olan derslerdir.

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • İstatistik
  • Kamu Yönetimi
  • Uluslararası İlişkiler

Bu dersler ise özellikle istediğiniz kurumlar varsa üzerine düşmeniz gereken (örn:AB uzman yardımcılığı için uluslararası ilişkiler, SGK kadroları için çalışma ekonomisi vb…) ama çok da çaba gerektirmeden ortalama netler yapabileceğiniz derslerdir.

Bu derslerin her birinden 40 soru çıkmaktadır.

P3 ten 80 ve üzeri net yaptıktan sonra ilk gruptaki alan derslerinden yarı yarıya net yapmamız bizim çok sayıda mülakat görmemize yetecektir.

3. KPSS İLE ÖĞRETMEN ALIMLARI

KPSS ile atanıp MEB bünyesinde çalışmak isteyen öğretmen adayları P3 +ÖABT(öğretmenlik alan bilgisi testi) bileşiminden oluşan puan ile tercih yaparlar.

4. KPSS İLE DİN HİZMETLERİ ALIMLARI

2014’ten beri din hizmetleri memuru olmak isteyen adaylar da alan sınavına tabi tutulmaktadır. Din hizmetleri için alan puanı P3+Din Hizmetleri Bilgisi Testi netleri ile hesaplanır ve bu puanla tercih yapılır.

KPSS Çok Zor Bir Sınav Mıdır?

KPSS artan taleple orantılı olarak zorlaşmaktadır ama bu külli bir zorlaşma değildir. Yani sınav toptan zordur ya da kolaydır demek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Her sene alan derslerinin içerine zor sorular serpiştirilmekte ve bazı yıllar belirli bir alan ortalamanın üzerinde bir zorlukta olabilmektedir ancak bu soru ve alanların yanı sıra her yıl düzenli olarak sorulan konular, çıkmış sorulara paralel sorular, çok temel bilgilerle çözülebilecek sorular da bulunmaktadır.

Kendi sınav tecrübemle şunu söyleyebilirim ki temel bilgileri öğrenmiş olan biri alanlarda 8-9 nete, o derse biraz kafa yormuş biri 14-15 nete, derse düzenli göz atmış ve soru çözmüş biri 20-21 nete, sıkı çalışmış, bol soru çözmüş ve çıkmış sorulara hakim biri ise 32-33 netlere ulaşacaktır. Hayatımda ilk defa ve sadece 3 er hafta kursta gördüğüm iktisat, muhasebe ve maliye derslerinden (alanların 30 ar soru olduğu 2016 da girmiştim) 21, 17,20 netlerini bir uluslararası ilişkiler mezunu olarak yaptım ve öyle günde 10-12 saati bulan ders çalışma sistemim de hiçbir zaman olmadı. Ders çalışma sistemi ile ilgili aktaracaklarım da devam yazılarında olacak.

KPSS’de Ne Puan Aldığın Önemli Değil Referanssız Atanamazsın Diyorlar

Yooo atandım. Hem de 2 mülakatım aynı anda olumlu sonuçlandı ve seçmek durumunda kaldım. Evet belki tam 1 yıl 3 ay mülakatlarla ve ‘yine olmadı’ larla cebelleştim, idari hâkimlik dahil belki 20 mülakata girdim, belki sadece 3-4’ünü kazandım ama kazandım. Baştan, ‘zaten atanamayacağım referansım yok boşa çalışıyorum’ diye düşünen varsa şimdiden çıksın, zaten atanacak topluluk yeterince kalabalık.

Mülakatlar KPSS’den Daha Mı Zor?

Hayır! KPSS’ye sıkı hazırlanan biri kolayca mülakatlardaki alan ve tarih sorularını cevaplayacaktır. Güncel soruları için ise sınavdan sonra her akşam haberleri takip etmek yeterli olacaktır. Bir de mülakatına gireceğiniz kurumun kendi kanununu bir kez okudunuz mu yetip arttığını siz de göreceksiniz.

KPSS’ye Plansız Çalışılmaz mı? Yaptığım Planlara Uyamıyorum…

Hiçbir şey plansız önden zihinsel bir hazırlık yapmadan olmaz ama planlara uymamak genel sorun. Peki neden? Planlara uymuyoruz çünkü planları kendimiz yapmıyoruz. Sınava hazırlanma sürecinde başarılı gördüğümüz insanların sistemlerini kendimize uyarlamaya çalışıyoruz beceremiyoruz. En büyük problem de kendimizi kıyaslamak. İşte bütün motivasyonu dibe çeken, yapacağınız kadarını bile yapmamanıza sebep olan birkaç iş ses:

‘A kişisi 10 saat çalışıyormuş ben 3 çalıştım ne olacak?’, ‘B kişisi 300 soru çözmüş ben 50 çözdüm kazanamam.’, ‘C kişisi varken biz nasıl kazanalım hacı, 4 tane kitap bitirmiş?’

İyi de bunlara gerek yok ki, gereken tek şey kendinizin nasıl öğrendiğini fark etmek ve bulduğunuz ilk plana uymayıp size uyan plan yapmak. Hepimiz farklıyız. Yeme içme saatimizden, içtiğimiz kahvenin vücudumuzda yarattığı etkiye, dinlediğimiz şarkının bizi alıp götürdüğü yerlerden vücut ısımıza kadar farklıyken bir başkasının planıyla nasıl başarılı olabiliriz ki?

Planlar konusunda söylenecekler çok ama yeri burası değil, kısaca plan yapmak gerekir ama kendimiz için kendimize göre. Daha sonraki yazılarda ve detaylarda görüşmek üzere, iyi çalışmalar.

3000+ ABONE ARASINA KATIL

Ders Notları, sorular, kariyer danışmanlığı için yapılan paylaşımları Türkiye'nin en doğru kaynağını takipte kalarak öğrenebilirsin!

Aramıza katıldığın için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir