Büyümenin Tarihsel Gelişimi

 1. Adam Smith
 • Büyümeyi sermaye birikimi ve iş bölümü ve uzmanlaşma ile açıklar.
 • iş bölümü ve uzmanlaşma sermaye birikimine ve piyasaların genişlemesine neden olur.
 • Sermaye, başlangıçta doğal kaynaklara ve toprağa göre daha kıt olduğu için sermaye birikiminde kar oranı yüksektir.
 • Sermaye birikimi işgücü talebini ve ücret düzeyini arttırırken azalan verimler yasası gereği kar oranları düşecektir.
 • Sermaye artışı nüfus artışı ile birlikte gerçekleştiğinde doğal kaynaklar ve iklimin sınırladığı ölçüde büyüme gerçekleşecektir ancak büyüme sınırsız olmayıp tam zenginlik aşamasında duracaktır.
 1. David Ricardo
 • Büyüme sürecinde azalan verimler ve fonksiyonel gelir dağılımı üzerinde yoğunlaşmıştır.
 • Tarım sektöründe teknik ilerleme hızı düşüktür ve azalan verimler geçerlidir.
 • Sanayi sektöründe teknik ilerleme hızı yüksektir ve artan verimler geçerlidir.
 • Üretim fonksiyonu emek, sermaye ve toprakla ifade edilir.
 • Başlangıçta sermaye birikiminin karının yüksek olması nedeniyle sermaye birikimi artacaktır.
 • Sermaye birikimindeki bu artış emek talebini arttırırken bu süreç ekonomik büyümeyi beraberinde getirecektir.
 • Zamanla verimsiz toprakların kullanılması ve azalan verimler nedeniyle karlar azalırken yatırımlar azalacak ve büyüme duracaktır.
 1. Joseph Schumpeter
 • Büyüme, yenilik ve girişimci kavramı ile açıklanır.
 • Yenilik, teknik ilerleme veya yeni kaynakların bulunması olarak tanımlanır.
 • Yeniliklerin girişimciler tarafından uygulanması yatırımların artmasına neden olacaktır.
 • Yeni girişimciler yeni yatırımlarla monopolcü karı elde ederken eski malların ve endüstrilerin yıkılmasına neden olur (Yaratıcı Yıkım).
 • Girişimciler yüksek kar amacı ile yenilikler gerçekleştirerek sürekli bir büyümeyi sağlayacaklardır.
 1. Thomas Malthus
 • Hâsıla toprak ve emek kullanılarak elde edilir. Toprak arzı sabit olduğu için hâsıla düzeyi emeğe bağlı olarak değişir.
 • Üretim sürecinde emeğin azalan verimi geçerlidir.
 • Nüfus artışı kişi başına reel gelirin bir fonksiyonudur (Nüfus Yasası)
 • Büyüme gerçekleşip gelir düzeyi arttıkça nüfusun artmasına bağlı olarak gelecekte durgunluk ve yoksulluk yaşanacaktır.
 1. J. Maynard Keynes
 • Yatırımların toplam talep üzerine etkilerini analiz etmiş ancak sermaye birikimi üzerine etkilerini göz ardı etmiştir.
 • Analizleri kısa dönemli ve statiktir.
 • Durgunluk içindeki bir ekonominin büyümeye başlaması için ilk ivmeyi nereden ve nasıl alacağı konusunda fikir vermiştir.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi Nedir?

Gini Katsayısı Nedir? Gelir dağılımı adaletsizliğini derecelendiren ölçüttür. Gini katsayısı Lorenz eğrisinden hareketle gelir dağılımı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir