İçsel Büyüme Modelleri

Temel Varsayımlar

 • Büyümenin temel kaynağı teknolojik gelişme bilgi ve beşeri sermayedir.
 • Üretimde azalan verimler yasası geçerli değildir.
 • Dışsallıklar söz konusudur. Bilgi birikimi topluma fayda yaratır.
 • Eksik rekabet koşulları geçerlidir.
 1. AK Modeli (S. Rebelo)
 • Dışsal teknolojik gelişmenin olmadığı durumda bile uzun dönemde kişi başına büyümenin sağlanabileceği savunulur.
 • Ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerlidir.
 • Y = AK şeklindeki üretim fonksiyonu ile ifade edilmektedir. Fonksiyonda A parametresi teknoloji düzeyini gösteren sabiti ifade ederken K parametresi sermaye stokunu ifade etmektedir.
 • AK modeli sermaye stoku artarken sermayenin getirisinin azalmayacağı üzerine kurulmuştur.
 • Azalan verimlerin geçerli olmadığı modelde yatırımlar arttırılarak büyüme hızlandırılabilir.
 1. Beşeri Sermaye Modeli (R. Lucas)
 • Büyümenin kaynağı beşeri sermayedir.
 • Beşeri sermaye uzun dönem sürdürülebilir büyümeyi sağlayan tek faktördür.
 • Modele göre beşeri sermaye eğitim ve Öğrenme yoluyla sağlanabilir.
 • Hükümetler izleyecekleri politikalarla beşeri sermayeyi ve büyümeyi hızlandırabilirler.
 1. ARGE Modeli (P. Romer)
 • Modelde tekelci rekabet piyasaları esas alınmıştır.
 • Firmalar fiyatlarını belirlerken AR GE harcamalarını maliyetlerine eklerler.
 • Yeniliklerden doğan monopol karları firmaların yenilik arayışının devamlılığını sağlar.
 • Modelde imalat sektörü ve AR GE sektörü olmak üzere iki sektör vardır.
 • İmalat sektöründe tüketim ve yatırım malları üretilirken AR GE sektöründe yeni fikir ve teknikler üretilir.
 • AR GE sektörünün yenilikler doğurması ekonomide büyümenin temel gücünü oluşturur.
 1. Kamu Politikası Modeli (R. Barro)
 • Modele göre vergilerle finanse edilen kamu harcamaları belirli bir verimlilik düzeyine kadar ekonomik büyümeyi arttırır.
 • Kamu tarafından yapılan altyapı yatırımları özel sektörün verimliliğini arttırır.
 • AR GE sektörünün kamu tarafından desteklenmesi ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyecektir.
 1. Yaparak Öğrenme Modeli (Arrow)
 • Arrow bazı sektörlerde zamanla maliyetin düştüğünü, kalitenin arttığını ve üretimin hız/andığım fark etmiş ve buna yaparak öğrenme demiştir.
 • Firmalar üretim yaptıkça işini iyi öğrenmekte ürünlerini geliştirmekte ve yeni ürünler ortaya çıkarmaktadır.
 • Bir firmanın yatırım yapması sadece sermaye stokunu arttırmasına değil aynı zamanda firmanın bilgi stokunu arttırmasına yol açar.
 • Firmaların fiziksel çıktılarının artmasının yanında yeni fikirlerde üretilmektedir.
 • Firmaların yaparak öğrenme çabaları büyümeyi arttıracaktır.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi Nedir?

Gini Katsayısı Nedir? Gelir dağılımı adaletsizliğini derecelendiren ölçüttür. Gini katsayısı Lorenz eğrisinden hareketle gelir dağılımı …

2 Yorumlar

 1. içsel büyüme diyerek bu modellerde teknoloji içsel olarak yani firma veya devletlerin teknolojiyi kendilerinin yarattıgını savunuyor teknolojinin dışsal oldugu modellerde ise firma ve devletlerin teknoloji yaratmadıkları teknolojin kendi kendine olduğunu yani teknolojinin Allahın bir lütfu gibi görüyorlar

 2. İçsel büyümedeki içsel in ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir