Anayasa ve İdare Hukuku

KPSS, SMMM, Sayıştay, Hakimlik, Uzmanlık, Müfettişlik ve kurum sınavları için Anayasa İdare Hukuku ile ilgili ders notları vize-final sınav sorularının bulunduğu kategoridir.

KPSS İçin 2017 Anayasa Değişikliği Karşılaştırmalı Değişiklikler

2017 Anayasa Değişiklikleri ile Yürürlüğe Giren Maddeler Anayasanın 101. maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 9- yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız (“ve tarafsız” kelimesi yeni eklendi.) mahkemelerce kullanılır. Milletvekili seçilme yaşı 25’den 18’e indirildi. 142. maddeye “Disiplin mahkemeleri dışında askeri …

Read More »