Blog

Ekonomi, hukuk,maliye, muhasebe, biyografi, ekonomi ve hukuk kavramları, KPSS A, SMMM- Staja Başlama, AÖF, İİBF, kaymakamlık, sayıştaş, uzmanlıklar, müfettişlikler için oluşturulmuş blog kategorisidir.

Aktüerya Bölümü Nedir?|Maaş|Puanlar||Ne İş Yapar?

Aktüerya nedir? Bireylerin ve firmaların gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri ve etkisini analiz eden bilim dalıdır. Aktüerlerin yaptığı iş, kısaca, risk yönetimidir. Aktüerya Nedir, Ne Değildir? Bölüm, EA ve Say puanlarıyla tercih edilmekte. Hacettepe ve Ankara Üniversitesi saysal puanıyla alırken. Karabük Üniversitesi EA puanıyla tercih edilmekte. Aktüerya mezunları ne iş yapar? Gelecekte …

Read More »

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Maaş|Puan|İş Olanakları|Nedir?

Aile ve tüketici bilimleri nedir? Ailelerin ve tüketicilerin yaşam kalitesini artırmak için onların ekonomik durumları, sosyal ortamları, gelecek hedefleri konusunda çalışmalar yapan meslek dalıdır. Aile ve tüketici bilimleri bölümü 4 yıllıktır. TM puanıyla tercih yapılır. Şu an için sadece Hacettepe Üniversitesinde bulunmaktadır. Yıllara göre puanları ve sıralaması şu şekildedir; SıralamaPuan2018428.000252.736582017173.034318,522412016163.000341,07890 …

Read More »

Eşit Ağırlık (TM) ile Alan Bölümler

TM’den alım yapan bölümlerin maaşları, iş imkanları, ne iş yaptıkları, olumlu ve olumsuz yönleri, kaç yıllık olduğu, bölüm için en iyi üniversiteler gibi sorulara cevap verdik. Eşit ağırlık (TM-EA) bölümleri hakkında bilgi almak istediğiniz bölüme tıklayınız. Aile ve Tüketici BilimleriAktüerya BilimiAktüerya (fakülte)Aktüerya (Yüksekokul)Aktüerya ve Risk YönetimiAntrenörlük EğitimiAntropolojiArkeolojiAvrupa Birliği İlişkileriBankacılık (Fakülte)Bankacılık …

Read More »

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü; Maaş|İş Olanakları|Dersler

Okul öncesi öğretmenliği, 0-6 yaş arası çocukların öğrenme, sosyal çevreye uyum, becerilerini geliştirme, iletişim kurma becerileri için çocuklara yol gösteren eğitimcileri yetiştirmek için açılan bölümdür. Bölüm mezunları, kreş (0-3 yaş) ve anaokullarında (3-6 yaş) çalışmaktadır. Okul öncesi öğretmen – anaokulu öğretmeni olabilmek için üniversitelerinden mezun olmak ve pedagojik formasyon almak …

Read More »

Sosyal Hizmet Bölümü; Maaş|İş Olanakları|Dersler

Sosyal hizmet, toplumdaki dezavantajlı grupların (kadın, engelli, yaşlı, istismara uğramış) değişimi ve gelişimi için çalışma yapan meslek dalıdır. Bu mesleği yapan kişiye sosyal çalışmacı denir. Sosyal hizmet bölümü, 4 yıllıktır ve genellikle İktisadi ve idari bilimler fakültesinde yer almaktadır. Mezunlarına sosyal çalışmacı ya da sosyal hizmet uzmanı denir. Sosyal hizmetler …

Read More »

Sınıf Öğretmenliği Bölümü; Maaş ve İş Olanakları

Sınıf öğretmenliği, ilkokul düzeyinde eğitim alanlara, müfredattaki bilgileri konu anlatımları, aktiviteler ve oyunlarla öğreten meslektir. Sınıf öğretmeni ayrıca, sınıftaki her çocuğun fiziki ve sosyal gelişiminden de sorumludur. Ülkemizde en çok ataması yapılan ve tercih edilen bölüm olan sınıf öğretmenliğini olumlu-olumsuz yönleri, atama sayıları, derslerin kolaylığı -zorluğu, Maaşları, dersleri ve eğitim …

Read More »

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Bölümü; Maaş İş Olanakları Nedir?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık (PDR) nedir?; eğitim, aile, sosyal hayat gibi konularda kişilere danışmanlık hizmeti veren meslektir. PDR mezunları bu mesleği kendi ofislerinde, eğitim kurumlarında, şirketlerde, kamu kurumlarında yapabilmektedir. PDR’nin psikologlardan farkı; Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunmaktadır ve daha çok eğitimle ilgili dersler almaktadır. Psikoloji bölümleri …

Read More »

Psikoloji Bölümü; Maaş İş İmkanları Ne İş Yaparlar?

Psikolog Nedir? Psikoloji bölümü

Psikoloji, zihin ve davranışları inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji bölümü, çok yönlü bir disiplin olarak; insan gelişimi, spor, sağlık, klinik, sosyal davranış ve bilişsel süreçler gibi birçok alt çalışma alanını içerir. Psikolog’un yaptığı iş, kişinin çevresiyle kurduğu ilişkinin zihinsel süreçlerini incelemektir. Psikoloji eğitimi için , 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, …

Read More »

Propaganda Nedir?

Hitler propaganda

Propaganda yapmak, diğer insanların inançlarını, tutumlarını veya eylemlerini sistematik bir şekilde değiştirme çabasıdır. Propaganda kelimesi, 1622’de misyonerlik çalışması yürüten Katolik kardinali örgütü “Congregatio de Propaganda Fide“nin (İnancı Yayma Örgütü) unvanından gelmektedir. Propaganda’nın TDK sözlük karşılığı; “Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla …

Read More »

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Maaş İş İmkanları

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü maaş, iş imkanları, yapabilecekleri meslekler, puan ve sıralama, hangi üniversitelerde olduğunu detaylı bir şekilde tercih yapacak öğrenciler için hazırladık. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Bölümün amacı, gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların yönetimi ve geliştirilmesi için …

Read More »