Blog

Ekonomi, hukuk,maliye, muhasebe, biyografi, ekonomi ve hukuk kavramları, KPSS A, SMMM- Staja Başlama, AÖF, İİBF, kaymakamlık, sayıştaş, uzmanlıklar, müfettişlikler için oluşturulmuş blog kategorisidir.

KPSS İktisatta Nasıl Başarılı Olunur?

Kariyer basamaklarının ilki olan KPSS, stratejik çalışmayı gerektiren bir sınavdır. Bu nedenle geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına çalışmak ve hangi konulara ağırlık verildiğini bilmek çalışma konusunda KPSS iktisat sorularında başarı için bize yol gösterici olacaktır. Bu yazının sonunda iktisatın nasıl öğrenileceğine de cevap vermiş olacağız. Burada yapılan soru analizi, geçmiş …

Read More »

KPSS Nasıl Kazanılır? Nasıl Çalışılmalı?-Hayati Öneriler

KPSS’ye nasıl çalışılması gerektiği, nasıl kazanılacağı  KPSS’yi kazanmak için neler yapılabilineceği konusunda tecrübelerim doğrultusunda fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Sosyal paylaşım sitelerinde, memurlarnet’te, ekşide, forumlarda KPSS için “kazanmak zor mu”, kaç net gerekeceği, hangi dersten başlanılacağı, kursa gitmeden evde nasıl çalışılacağı konusunda bir çok soru aldık. Herkesin yararlanması için bir kaynak oluşturalım istedik. …

Read More »

Kooperatifler ve Özellikleri

Kooperatif sözcüğü Latincede işbirliği kavramı belirten “Cooperatio” ve birlikte çalışmayı ifade eden “cooperari” kelimelerinden oluşmuştur. Bu durumda kooperatif sözcük olarak şi birliği anlamına gelmektedir. Türkiye’de 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kooperatif: “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını …

Read More »

Kartel Nedir? Örnek ve Çeşitleri

Katel Nedir

Kartel kısaca, aynı mal ve hizmeti üreten çeşitli teşebbüslerin aralarındaki rekabeti tamamen kaldırmak veya azaltmak amacıyla birleşmelere kartel denir. Karteller, sadece belli alanlarda ekonomik özgürlüklerini sınırlandırır. Amaç, piyasada monopol olmak ya da monopolü korumaktır. Kartel, hem tüketiciye karşı fiyat belirleyicidir. Yanı istediği fiyattan ürününü satabilmektedir. Aynı zamanda da piyasaya yeni firmaların …

Read More »

Tröst Nedir?

Bir çok teşebbüsün her konuda anlaşarak özgürlüklerini terk edip bir yönetim altında toplanmalarına tröst denir. Buradan da anlaşılacağı gibi tröste giren bir teşebbüs kartel de olduğu gibi belli bir konuda anlaşma yapmamaktadır. 1880 yılından sonra Amerika’da ortaya çıkan tröstler özellikle petrol, tabii ipek, hava yolları. deniz yolları, şeker, alkol ve …

Read More »

Holding Nedir?

Başka teşebbüslerin hisselerine sahip olan ve bunları kontrolü  altında tutan kuruluşlara holding denilmektedir. Holdinglerin hedefi tröst kurmaktır. Holding, zirai, ticari ve sınai hiçbir faaliyeti tek başına yapmayabilir. Holdingin amacı, yukarıdaki tanımda da belirtildiği gibi başka kuruluşların hisselerini elde edip onları yönetmektir. Bir topluluğu holding özeliğini taşıyabilmesi için şu hususlar gereklidir. Hukuki statüleri birbirinden …

Read More »

Hukuk Ders Notları

Hukuk Ders Notları

Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Ceza, Vergi Hukuku Ders Notlarının özetlerini bu yazıda bir araya getirdik. PDF formatında olan hukuk ders notları aşağıda paylaştık. Şuan itibariyle 6 dersi tamamladık. Bu arada sık sık diğer notların içeriklerini de güncelleyeceğiz ve  Anayasa ve İdare Hukuku özet ders notlarını da son güncellemelerle en yakın zamanda …

Read More »

İktisat Ders Notları

İktisat ders notlarını daha önce her bir dersi ayrı ayrı sitemizde paylaştık. Bu yazıda ise PDF formatındaki tüm ekonomi ders notlarını aşağıda bir araya topladık. Ders notlarında gerekli olan hiç bir ayrıntıyı kaçırmadık. Mikro iktisat, Makro İktisat, Para-Banka, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, Büyüme-Kalkınma ve İktisadi Doktrinler ders notlarını indir butonundan edinebilirsiniz. İktisat …

Read More »

Ekonomi (İktisat) Nedir?

Ekonomi

Ekonomi, ihtiyaçları karşılayacak malların üretim ve tüketim faaliyetlerini inceleyen,  sınırsız olan insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanmasını inceleyen sosyal bir bilimdir. Türk dil kurumu tarafından ekonomiyle eş anlamlı olarak ifade edilen  İktisat , Arapça kökenli “kasıtlı, bilinçli, ılımlı hareket” anlamına gelir. Günlük dilde Türkçeye “tutumluluk” olarak geçmiştir. Ekonomi ise eski Yunanca …

Read More »

John Maynard Keynes Kimdir? Hayatı ve Yapıtları

John Maynard Keynes

İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes makro ekonominin babası olarak dünya çapında tanınan 3 iktisatçıdan, Adam Smith ve Karl Marx’ın ardından, birisi oldu. Fikirleri döneminde baskın görüş olan Klasik Ekonomi anlayışını derinden sarstı ve bu güne kadar hem ekonomi hem mali politikalar üzerinde fikirleri etkili oldu. Keynes’in görüşlerinin temelini ekonomide büyüme ve …

Read More »