Ceza Hukuku

Ceza Hukuku ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Kanunilik İlkesi Nedir?

Kanunilik ilkesi, ceza kanununun 2/1. maddesine göre “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.” Dolayısıyla kanunilik ilkesi ile ilgili madde, bireyi devlete karşı koruma amaca güder. Ceza hukukunda kıyas yasaktır. …

Read More »

Ceza Hukuku Ders Notları

Ceza Hukuku 2018 ders notu, gerek eğitim programları gerekse bu dersin eğitimini verecek kurumların azlığı sebebiyle hazırladık. Bu durum özellikle KPSS ve kimi kamu kurumlarının sınavlarına hazırlanan adaylar için, şüphesiz ciddi bir eksiklik oluşturuyor. Bu not bu ekliği gidermek için hukuk zümremiz tarafından hazırlanmıştır. Bu nota ihtiyaç olanların arasında hukukçu …

Read More »

Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Notu

Ceza Muhakemesine Hakim Olan İlkeler Davasız Yargılama olmaz Doğrudan doğruyalık-Yüzyüzelik Kovuşturma mecburiyeti Şüpheden sanık yararlanır ilkesi İnsan şeref ve haysiyetine saygı Meram anlatma ilkesi Kıyas serbestisi Derhal uygulanırlık ilkesi Kavramlar; Şüpheli; soruşturma evresinde suçu işlediği düşülünendir. Sanık; kovuşturma evresinde suçu işlediği düşünülendir. Müdafi; şüpheli ya da sanık avukatıdır Vekil; mağdurun …

Read More »

Suçun Özel Görünüş Biçimleri- İştirak

TEŞEBBÜS T.C.K madde 35’te: “ Kişi işlemeye kast ettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa teşebbüsten dolayı sorumludur” denilmektedir. Teşebbüs halinde suçun işlenmiş halinden daha az bir ceza verilmektedir. Teşebbüs olabilmesi için gerekli olan şartlar: Kasten işlenebilen, icrai bir suç olmalı (Taksirle İşlenen Suçlara …

Read More »

Hukuka Uygunluk Halleri

Hukuka Uygunluk Halleri Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi Amirin Hukuka Uygun Emrini Yerine Getirme Meşru Müdafaa Hakkın Kullanılması Mağdurun Rızası Bu durumda işlenen fiiller suç değildir. Bu hallerde kişiye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz, dava açılmış ise beraat kararı verilir. Bu nedenler objektiftir. Kişiye bağlı nedenler değildir. bu durumlarda bulunan …

Read More »

Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suç

Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir. TCK, failin cezalandırılması bakımından kusur sorumluluğu esas almıştır. Failin hareketinden sonra meydana gelen bütün neticelerden sorumlu tutulmasını öngören objektif sorumluluk terk edilmiştir. …

Read More »

Dava ve Cezanın Düşürülmesi

1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunabilir. Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan kaldırır. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden Önce …

Read More »

Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlar

Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde (aynı türden suç olmasına gerek yoktur. Başka bir suç işlenmiş olsa bile) tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. ilk cezanın kesinleşmiş olması yeterlidir. Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; a. Beş yıldan fazla süreyle …

Read More »

Ceza Hukuku-Yaptırımlar

Suçun karşılığı olarak uygulanabilecek  yaptırımlar, ceza ve güvenlik tedbirleridir. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanun ile konulur. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. ( T.C.K m. 2) …

Read More »

Suç Genel Teorisi ve Suçun Unsurları

Suç, kanunun karşılığında bir ceza yaptırımı öngördüğü fiillere suç adı verilir. Suçun belli başlı unsurları vardır. Bunlar; Suçun Unsurları 1. Tipiklik Dış dünyada gerçekleşen fiilin yasadaki suç tanımına/tipine uymasıdır. Kanunilik ilkesinin bir sonucudur. Tipikliği ortadan kaldıran durum mefruz (sözde) suçtur. 2. Maddi Unsurlar A. Hareket Fiil, insanın dış dünyaya yansıyan ihmali …

Read More »