Kavramlar

Ekonomi, hukuku, maliye, muhasebe ile ilgili kavramların bulunduğu kategoridir.

Laissez Faire Laissez Passer Nedir?

Laissez faire fransızca’da “bırakınız yapsınlar” anlamı taşır. Devletin ekonomiye müdahil olmaması ilkesidir. Devletin ekonomiyi kendi haline bıraktığında, ekonominin en iyi şekilde işleyeceği yönündeki doktrinin temelidir. Bu kavram, 18. yüzyıl Fransası’nda “Laissez Faire est Laissez Passer” (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) sloganını ortaya atan fizyokratlar tarafından yaratılmıştır. David Ricardo ve Alfred Marshall …

Read More »

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, genellikle daha etkili ürünler ve fikirler yaratmayı ifade eder. İşletmeler için bu, yeni fikirler ve dinamik ürünler oluşturmak veya mevcut hizmetlerinizi geliştirmek anlamına gelebilir. İnovasyon, işletmenizin büyümesi ve başarısı için bir katalizör olabilir. Ticarete uyum sağlamanıza ve büyümenize yardımcı olur. Yenilikçi olmak sadece icat etmek demek değildir. Yenilik, iş …

Read More »

İskonto Nedir? Nasıl Hesaplanır? Dış ve İç İskonto

İskonto, bir finansal varlığın vadesinden önce paraya çevrilmesi durumunda yapılacak kesintidir. Faizin tam tersidir. Faiz, mevcut bir paranın ödünç verilerek gelecekte geri alınması karşılığında elde edilen getiriyi ifade ediyorsa; iskonto etmek de gelecekte elde edilecek bir paranın bugünden elde edilmesi karşılığında yapılan indirimdir. İskonto, bir finansal varlığın vade sonunda değeri …

Read More »

FOT Nedir?

FOT, alıcı ve satıcılar anlaşmalarında, ürünlerin kamyona yüklenene kadar tüm maliyetlerin satıcıya ait olduğunu belirten kavramdır. Satıcının malları herhangi bir ek ücret almadan bir demiryolu vagonuna veya kamyona yükleme noktasına koyacağını belirten fiyatlandırma terimidir. Uluslararası ticarette ürünlerin nasıl teslim alınacağı ve şartlarının ne olacağı belirtilmelidir. İngilizce karşılığı: free on truck’dur …

Read More »

Konsolidasyon Nedir?

Mali konsodilasyon (Değiştirme); kısa vadeli bir borcun uzun vadeli ya da süresiz borç haline getirilmesidir. Konsolidasyon alacaklısının kendi rızasına bırakılır. Devlet tek taraflı iradesi ile konsolidasyona başvurur. Latince’deki consolido (eklemek, iliştirmek) sözcüğünden türemiştir. TDK’da, konsolidasyon kelimesinin anlamı “birleştirmek” olarak verilmiştir. Borçlarını konsolide etmek isteyen ülke daha yüksek faizle bankalara erteleme talebinde bulunur. …

Read More »

Moratoryum Nedir?

Moratoryum nedir?

Moratoryum, borçlunun borçlarının tümünü ya da bir kısmını moratoryum dönemi boyunca ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Devletin borçlarını ödeyememesi anlamına gelir. Moratoryum döneminin sonunda alacaklılar borçlarını talep edebilir. Geçici bir önlemdir. Moratoryum İlan Edilirse Ne Olur? Çoğu zaman, moratoryumlar geçici mali sıkıntıları hafifletmek veya ilgili sorunları çözmek için zaman sağlamak amacıyla ilan …

Read More »

Mutatis Mutandis Nedir?

Mutatis Mutandis, “değiştirilmesi gerekenlerin değiştirilmesi” anlamına gelen Latince bir cümledir. Hukuki sözleşmelerde ve iktisatta kullanılır. Örneğin, kiracılık sözleşmesinin yenilenmesinde, kiradaki artış gibi değişkenler “Mutatis Mutandis”dir. Kiranın değiştirildiği anlamına gelir. Ceteris Paribus ve Mutatis Mutandis Arasındaki Fark Nedir? Mutatis mutandis ve ceteris paribus, finans ve ekonomi alanındaki belirli fikirleri açıklamak için …

Read More »

Ceteris Paribus Nedir?

İktisatta yaygın olarak kullanılan Ceteris paribus “diğer tüm şeyler değişmeden ya da sabit” anlamına gelir. Ekonomide “diğer” faktörlerin değişme olasılığını dışlamak, yani iki değişken arasındaki belirli nedensel ilişkiye odaklanmak için kullanılır. Okunuşu “Seteris Paribus” şeklindedir. Örneğin, bir malın fiyatı ile talep edilen miktar arasındaki ilişki incelenirken, ikame ya da tamamlayıcı …

Read More »