Makro İktisat

Makro İktisat ile ilgili ders notları, vize, final test sorular,

Yıllara Göre Enflasyon Oranları

YILLARENFLASYON ORANI19392,519409,4194116,6194268,7194337,219448,119455,319464,31947-6,619485,419496,41950-3,119512,519524,519532,919547,7195518,619562,7195713,5195820,5195928,519602,31961-0,719622,619633,219641,719655,919664,419676,719680,419696,519708,1197116,3197212,9197316,6197418,7197520,1197615,3197728,3197849,6197956,51980116,6198135,9198227,1198331,4198448,4198545198634,6198738,9198873,7198963,3199060,3199166199270,1199366,11994106,3199593,6199680,4199785,7199884,6199964,9200054,9200154,4200245200325,3200410,620057,7220069,6520078,39200810,0620096,5320106,4201110,4520126,1620137,420148,1720158,8120168,53201820,30

Read More »

Senyoraj ve Enflasyon Vergisi

Senyoraj, para yaratılması sonucu elde edilen gelirdir. Enflasyon vergisi, kaynağı senyoraj olan enflasyon oranı ile reel para balanslarının çarpımıdır. Enflasyon vergisi süreci şu şekilde gerçekleşir; Parasal tabandaki artış para arzını artırır. Enflasyon oranı artar Reel para balansları azalır Bundan dolayı devlet açığını para basarak finanse ettiği  ve halk basılan bu …

Read More »

Toplam Arz (AS) Eğrisini Sağa ve Sola Kaydıran Nedenler

AS Eğrisini Sağa Kaydıran Nedenler Olumlu arz şokları Olumlu doğa koşulları Maliyetlerde meydana gelen düşüşler Ekonomik büyüme Teknolojik gelişmeler Verimlilikte meydana gelen artış Vergi indirimleri Sübvansiyonlar Arz yönlü teşvik politikaları Beklenen fiyat düzeyinde meydana gelen düşüşler AS Eğrisini Sola Kaydıran Nedenler Maliyetlerdeki artışlar Sermaye ve işgücü miktarında meydana gelen azalış …

Read More »

Toplam Talep (AD) Eğrisini Sağa ve Sola Kaydıran Nedenler

AD Eğrisini Sağa Kaydıran Nedenler Genişletici maliye politikaları Ekonominin gidişatına yönelik iyimser beklentiler Doğrudan kotasyona göre kurda meydana gelen artışlar Dolaylı kotasyona göre kurda meydana gelen azalışlar Reel faiz oranındaki azalış Kredi kartı kullanımının artması Otonom tüketimde meydana gelen artış Otonom yatırımlarda meydana gelen artış Kamu harcamalarında artış İhracat ve …

Read More »

Pigou Etkisi Nedir?

Pigou-reel balans etkisi nedir? Fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamaları üzerindeki etkisine kısaca pigou etkisi denir. Pigou ekonomiye devlet müdahalesi olmadan ekonominin tam istihdam düzeyine nasıl ulaşacağını açıklamaya çalışmıştır. Parasal ücretlerin esnek olması halinde tam istihdama ulaşılabileceğini savunmuştur. Ekonomide parasal ücretlerin azalmasıyla fiyatlar genel …

Read More »

IS ve LM Sağa Sola Kaydıran Nedenler

IS Eğrisinin Sağa Kayması Geleceğe ait olumlu beklentiler Risklerin azalması Fiyatlar genel seviyesindeki azalışlar Otonom tüketimdeki artış Otonom yatırımlardaki artış İhracatın artması İthalatın azalması otonom tasarruflardaki azalış Transfer Harcamalarındaki artış IS eğrisini sağ kaydırır. IS Eğrisinin Sola Kayması Fiyatlar genel seviyesindeki artışlar Risklerin artması Geleceğe yönelik olumsuz beklentiler Otonom tüketimde …

Read More »

Tunç Kanunu Nedir?

Tunç Kanunu Nedir? Ücretlerin asgari geçim seviyesine göre belirlendiğini iddia eden teoridir. D. Ricardo bu teoriyi 1817 yılında yazdığı “İktisat Politikası ve Vergileme Prensipleri” adlı eserinde dile getirmiştir. Daha sonra, Alman iktisatçı Ferdinand Lasalle bunu “Ücretin Tunç Kanunu” olarak ifade etmiştir. Emeğin fiyatını belirleyen emek arz ve talebidir.  Emek arz …

Read More »

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Nedir(GSYH)? Nasıl Hesaplanır

GSYH Nedir? Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. Ülke sınırları içerinde üretilmiş olması, Türk ya da yabancılar tarafından üretimin Türkiye sınırları içerisinde yapılmasını ifade eder. Kısaca GSMH’dan farkı, GSMH Türk vatandaşlarının ülke içi üretimleri ve ülke dışı gelirleri iken; GSYH Türk ve …

Read More »

Okun Yasası Nedir ?

Okun Yasası nedir? %2,25 büyüme trendinin üzerinde her %1’lik büyümenin işsizliği %0,5 düşüreceğini ifade eden yasadır. Büyüme ile işsizlik arasındaki ters yönlü ilişki bulunur. Denklemi; ΔU=-0,5(Y-2,25) U işsilik oranı, Y ise cari büyüme oranını temsil eder. Okun Yasasına göre; İşsizlik oranı doğal işsizlik oranını her %1 aştığında hasıla doğal hasılanın %2,5 …

Read More »

Nairu-Doğal İşsizlik Oranı Nedir?

Nairu nedir? Kısaca, enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranıdır. enflasyonu aşağıya çekmek için gereken işsizlik oranıdır. Doğal işsizlik oranı yapısal ve friksiyonel işsizliğin toplamından oluşur. Nairu yeni keynesyen iksatçılar tarafından savunulmaktadır. Piyasalarda, tekelci rekabet koşulları bulunmaktadır. Nairu açılımı; Non- Accelareted Inflastion rate of Unemployment

Read More »