Makro İktisat

Makro İktisat ile ilgili ders notları, vize, final test sorular,

Deflasyon Nedir? Nedenleri, Etkileri, Önlemler

Deflasyon, kısaca enflasyonun negatif değer almasına denmektedir. Fiyatlar ortalama düzeyinin bir döneminden diğerine düşmesi olarak da tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, fiyat düzeyinin bir dönemden diğerine belirli bir süreklilik göstererek yükselmesi anlamına gelen enflasyonla zıt bir anlam taşımaktadır. Paranın değerinin yükselmesidir ve darlığıdır. Deflasyon Nedenleri Para arzındaki azalma Üretici ve tüketicilerin …

Read More »

Makro İktisat Soruları-Çözümlü

Makro iktisat çözümlü test sorularını genel tekrara yetecek miktarda hazırladık. Soruları, AÖF, KPSS çıkmış iktisat-Ekonomi sorularının içerikleriyle sınırlı tuttuk ve benzerlerini sorduk. İstediğiniz verimi almanız dileğiyle, iyi çalışmalar. 1. Aşağıdakilerden hangisi GSYİH hesaplarında dikkate alınır? A. İkinci el satışlardan alınan komisyon B. Finansal işlemlerin tutarı C. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler …

Read More »

Makro İktisat Ders Notları

Yoğun çabalar sonucunda sizler için makro iktisat ders notunu da erişime açtık. Yoğun çabalar diyoruz çünkü iktisat için grafiklerin çizimi bizleri hem geciktirdi hem de bir hayli zorladı. Kariyer meslekleri için en önemli iki dersten birisi İktisat. bu ders için ortalama bir bilgiye sahip olmadan hedeflere ulaşılması mümkün değil. Bir …

Read More »

Yatırımlar; Sermayenin Marjinal Etkinliği, Neo-Klasik Yatırım, Hızlandıran Modeli…

Sabit Sermaye Yatırımları Bir ekonomide mevcut sermaye stokuna yapılan ilavelere sabit sermaye yatırımları denir. A. Bugünkü Değer Yöntemi: Modele göre firmaların yatırım kararları yatırım projesinin her yıl sağlayacağı net getiriler toplamının yatırım projesinin maliyeti ile karşılaştırılarak verilir. B. Sermayenin Marjinal Etkinliği (MEC): Keynes tarafından geliştirilen yatırım modeli bugünkü değer yöntemine göre …

Read More »

Mutlak Gelir, Nispi Gelir, Sürekli Gelir Teorileri, Zamanlar Arası Optimizasyon, Yaşam Boyu Gelir Hipotezi

1. Mutlak Gelir Hipotezi- Keynes Keynes, tüketim üzerine 3 varsayım yaparak tüketim modelini oluşturmuştur. Tüketim, harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur ve faiz oranının tüketim üzerinde bir etkisi yoktur. Harcanabilir gelir düzeyi arttıkça tüketimin artacağı ancak tüketim artışının gelir artışından daha küçük olacağı kabul edilir. Buna temel psikolojik kanun denir. Harcanabilir gelir …

Read More »

IS-LM-BP Modeli

Ödemeler Bilançosu Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkedeki yerleşiklerle yaptığı tüm işlemlerin kaydının tutulduğu hesaba ödemeler bilançosu denir. Cari İşlemler Hesabı: a. Mal Ticareti: Görünür ticaret olarak da ifade edilen bu hesapta mal alış ve satışları yer alır. İhracat İthalat Transit Ticaret b. Hizmet Ticareti: Görünmez ticaret olarak da ifade edilen …

Read More »

Phillips Eğrisi, Eğriyi kaydıran Nedenler, Monoterist-Yeni Klasik-Yeni Keynesyen

Orjinal Phillips eğrisi A.W. Phillips tarafından geliştirilen ve nominal ücret artış oranı ile işsizlik oranı arasında ters yönlü ilişkiyi ifade eden eğridir. Phillipsten sonra Samuelson ve Solow phillips eğrisinin ifade ettiği ilişkiyi enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki olarak ifade etmiştir. Günümüz Phillips eğrisi bir ekonomide enflasyonla işsizlik oranı arasında ters …

Read More »

İşsizlik Nedir? Nasıl Hesaplanır, Türleri Nelerdir

İşsiz Nedir; Cari ücret düzeyinde çalışmaya hazır olup iş bulamayan kişilere işsiz denir. İradi işsiz: Cari ücret düzeyinde çalışmak istemeyen daha yüksek ücret ve daha iyi iş imkanları arayan bireylerin oluşturduğu işsizliktir.Gayri İradi İşsizlik: Cari ücret düzeyinde çalışmaya hazır olup iş bulamayan kişilerdir. İşsizlik Oran Formülleri İşsizlik Oranı Formülü; (İşsiz Sayısı/ …

Read More »

Toplam Talep Toplam Arz Analizi

Toplam Talep Nedir? Ekonomide para ve mal piyasasını eşanlı dengede olduğu gelir düzeyi ve fiyat düzeyi bileşimlerinin geometrik yerine toplam talep eğrisi denir.  Toplam talep eğrisi ile bireysel talep ya da piyasa talebi arasında bir ilişki söz konusu değildir. Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olması 3 etkiyle açıklanır; Keynes Etkisi …

Read More »

IS-LM Politikasında Para ve Maliye Politikaları

Para Politikası Merkez bankası para politikasını, çoğunlukla açık piyasa işlemleri aracılığıyla yürütür. Merkez bankası para karşılığında tahvil satın alıp piyasadaki para stokunu arttırır ya da tahvil satıp para stokunu azaltır. Merkez bankasının toplam talebi ve bu yolla gelir düzeyini arttırmak ya da işsizliği azaltmak için para arzını arttırmasına genişletici para …

Read More »