Makro İktisat

Makro İktisat ile ilgili ders notları, vize, final test sorular,

Mal ve Para Piyasalarında Eş Anlı Denge (IS-LM)

Mal Piyasasında Denge (IS) Mal piyasasının dengede olduğu gelir düzeyi faiz haddi bileşimlerinin geometrik yerine “IS” eğrisi denir. eğri üzerindeki her noktada mal piyasası dengededir ve yatırımlar tasarruflara eşittir. (I=S) IS eğrisinin sağında kalan her noktada S>I (Mal Arz Fazlası) olur. Eğrinin solunda kalan her noktada ise I>S (Mal Talep …

Read More »

Deflasyonist ve Enflasyonist Açık

Deflasyonist Açık (Harcama Eksiği) Bir ekonomide tam istihdam gelir düzeyinin altında bir noktada mal piyasası dengesinin sağlanmasıyla ortaya çıkan harcama eksiğine deflasyonist açık denir. diğer bir deyişle deflasyonist açık “harcama eksiği” anlamına gelmektedir. Bu sorunun giderilmesi için genişletici maliye politikası ve vergilerin azaltılması gerekmektedir. Deflasyonist bir açık içerisinde olan bir …

Read More »

Sızıntı ve Enjeksiyonlar

Bir ekonomide toplam planlanan harcamalara azaltan unsurlara sızıntı denir. Enjeksiyon ise ekonomilerde toplam planlanan harcamaları arttıran unsurlara ya da ilavelere denir. S+Tn+M (Sızıntılar)=I+G+X (Enjeksiyonlar) E noktasının solunda enheksiyonlar sızıntılardan daha büyük olduğu için ekonomide gelir düzeyi artacaktır. E noktasının sağında ekonomide sızıntılar enjeksiyonlardan daha büyük olduğu için ekonomide gelir düzeyi …

Read More »

Toplam Planlanan Harcama

AE=C+I+G XM formülünden türetilen  AE=A0+(c(1-t)-m). Y formülü bulunur. A0= Ekonomideki otonom harcamalardır. (c(1-t)-m)= Marjinal harcama eğilimidir. Y= Ekonomideki uyarılmış harcamadır. c↑, t↓,m↑ ⇒ AE dikleşir. c↓,t↑, m↓ ⇒ AE yatıklaşır. Ekonomide gelir düzeyi veri iken otonom harcamaların artması toplam planlanan harcama fonksiyonunun paralel olarak yukarı kaydırırken otonom harcamaların azalması toplam planlanan harcama fonksiyonunu …

Read More »

Basit Keynesyen Model

Faiz haddi sabittir. Fiyatlar genel düzeyi sabittir. Tüketim Keynes’e göre C harcamaları harcanabilir reel gelir düzeyinin bir fonksiyonudur. C=C0+ c Yd c= Marjinal tüketim eğilimidir. ΔC/ΔY Yd=Uyarılmış tüketimdir. C0= Otonom tüketimdir. Tüketim fonksiyonunun eğimi Marjinal Tüketim Eğilimine eşittir. c artarsa fonksiyon dikleşir. Tüketim harcamalarının arttığını gösterir. Yukarıya paralel kaymasının sebebi otonom …

Read More »

Makro İktisat Giriş; Klasik-Keynesyen İktisat Karşılaştırma

Klasik İktisat ve Keynes Karşılaştırma Klasik İktisat Ekonomiye arz yönlü ve uzun dönemli bakış açısı vardır. Her arz kendi talebini yaratır. -> Say kanunu Fiyatlar ve ücretler esnektir. Ekonomi her zaman tam istihdamdadır. İşsizlik diye bir sorun yoktur. Devletin ekonomiye müdahalesi gereksizdir. Para nötrdür. Yani reel değişkenleri etkilemez. Para talebi …

Read More »