Maliye

Maliye ders notları ve soruları ayrıca güncel bilgilerin bulunduğu sayfadır.

Ağustos, 2018

 • 23 Ağustos

  Yansıma Nedir Türleri Nelerdir?

  Yansıma Nedir? Verginin bir üretim faktöründen diğerine geçişine yansıma denir. Aşamalar; Ödeme; Bir vergi asla ödenmeden yansıtılamaz. Vurgu; vergi ile olumsuz aşamanın görüldüğü aşamadır. Aktarma; Tüm verginin bir sonraki üretim faktörüne yansıtıldığı aşamadır. Yerleşim; Verginin tüm yükünün çekildiği aşamadır. Yansıma Türleri Nelerdir? İleri-Geri Yansıma; İleri yansıma verginin arzdan talebe doğru …

Ağustos, 2017

 • 15 Ağustos

  Maliye Çıkmış Soru ve Cevaplar-SMMM Staja başlama

  SMMM Staja Başlama Sınavı çıkmış maliye soruları her sınav sonrası güncellenmektedir. Sorular 2017 yılından geriye doğru sıralanmıştır. İyi çalışmalar 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinden birisidir? A) Genel fiyat seviyesindeki artışlar B) Aynî ekonomiden parasal ekonomiye geçilmesi C) Devletin muhasebe sistemindeki değişiklikler D) İktisadî gelişme sonucu kamu hizmetlerine olan …

Haziran, 2017

 • 5 Haziran

  Maliye Soruları- Çözümlü Genel Tarama

  Maliye test sorularını, cevaplarının ayrıntılı açıklamasını da yaparak hazırladık. Soruları, maliye çıkmış sorularına göre derledik ve maliye dersinin genel tekrarı olması için her konuya yer vermeye çalıştık. 1. Kamusal mallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Piyasa başarısızlıklarının ortaya çıkmasına neden olurlar B. Gelir dağılımında adaleti olumlu etkilerler C. Adalet, savunma …

Ocak, 2017

 • 30 Ocak

  Maliye Ders Notları

  ÖSYM, üniversite ve kurum sınavlarına yönelik Maliye Ders Notlarını istediğiniz bilgiye daha kısa sürede ulaşmanız için hazırladık. Maliye dersi kariyer sınavlarının ana derslerinden biri. Genellikle öğrenciler tarafından kolay olarak görülen bu derste yapılan bir kaç fazla net binlerce adayın önüne geçmenize yardımcı olabilecek nitelikte. Bundan dolayı bu dersin iyi bilinmesi hedeflenen …

 • 30 Ocak

  Maliye-Devlet Bütçesi Ders Notu

  Bütçe, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir yetki belgesidir. Bütçenin Tarihsel Gelişimi Bütçenin gelişim sürecinin esası, Bütçe Hakkına dayanır. Bütçe Hakkı: Kamusal harcamalar, ve bu harcamalar ile sunulacak kamusal hizmetlerin finansmanı için toplanacak kamu gelirlerinin toplanmasına ilişkin karar verme yetkisidir. Bütçe Hakkı, Parlamentolara aittir. Dünyadaki Gelişimi Bütçe hakkına ilişkin …

 • 30 Ocak

  Maliye Politikası Nedir? Araçları, Amaçları, Uygulamaları

  Maliye politikası amaçlarına ulaşabilmek için kamu harcamaları, kamu gelirleri, borçlanma ve bütçe politikası ile ekonomiye yapılan müdahaleler maliye politikasının konusudur. Maliye politikasının başarılı olabilmesi için aşağıdaki politikaların ahenkli bir biçimde yürütülmesi gerekir; Gelirler politikası; Devletin ücret ve fiyatların oluşum sürecine doğrudan müdahale ettiği politikalardır. Dış ticaret politikası; ticari dengeyi sağlamak …

 • 28 Ocak

  Devlet Borçlanması

  Vergi gelirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda borçlanma, kamu harcamalarını finanse etmek için başvurulan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.  Klasikler, borçlanma yoluyla ekonomiden çekilen kaynakların verimli olanlardan verimsiz alanlara aktarılmış alacağını savunurken modern maliyeciler borçlanmayı olağan kamu gelirleri arasında sayarlar. Devlet Borçları ile Vergi Gelirleri arasındaki Farklar Devlet borçlanmasında genellikle gönüllülük esas …

 • 27 Ocak

  Maliye-Kamu Gelirleri Ders Notları

  Vergilendirme İlkeleri Adalet ilkesi; Herkes kurumsal hizmetlerin finansmanında ödeme gücüne göre katılmalıdır. Kesinlik ilkesi; Bir vergiye ilişkin tüm sınırlar kanunla kesin, net ve belirli şekilde çizilmiştir. Uygunluk İlkesi; Bir vergi hem uygun yerde hem uygun zamanda mükellefi en az zarara sokacak şekilde alınmalı. Tasarrufluk (iktisadilik)İlkesi; Mükellefin cebinden çıkan vergi hazinenin …

 • 27 Ocak

  Kamu Harcamaları

  Dar anlamda kamu harcaması; klasik iktisadi düşünceye göre temellendirilir. Harcamalar kanunla yapılır. Toplumsal fayda amacıyla yapılmalıdır. Parasaldır. Harcama yapma usullerine göre yapılır. Ödenek temellidir. Fayda-maliyet analizine yer yoktur. Miktar içerikten daha önemlidir. Geniş anlamda kamu harcamaları; Keynesyen iktisadi düşünceye dayanır. Farkları; Hizmetin maliyetine giren tüm unsurlar görülür.  İçerik miktardan daha …

 • 27 Ocak

  Maliye Teorisi

  5018 sayılı KMYKK’ya göre kamu maliyesi gelirlerin toplanması,harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimi kapsar. Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar Geleneksel Yaklaşımlar; Kurumsal Yaklaşım; Devlet faaliyetleri hukuki ve idari açıdan ele alınır. Yapısal yaklaşım; Mikro bazda ekonomik verimlilik üzerinde yoğunlaşır. Değişim yaklaşımı; Optimal nokta devletin gelir ve giderlerinin eşit …