Medeni Hukuku

Medeni Hukuku ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Ayni Hak Nedir ? Çeşitleri, Özellikleri Nelerdir?

Ayni haklar hak sahibine eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Bu tanımdan yola çıkılarak ayni hakkın unsurlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 1. Ayni Hak Eşya Üzerinde Kurulur Hukuki anlamda eşya ile fiziki anlamda eşya kavramı her zaman birbiriyle örtüşmez. Hukuki anlamda eşya kavramı ile …

Read More »

Medeni Hukuk Soruları-Çözümlü

Medenin hukuk test sorularını ayrıntılı cevaplarıyla sizler için hazırladık. Medeni hukuk çıkmış sorularının olabildiğince benzerlerini sormaya çalıştık. Sorularımızı KPSS A, üniversite vize- final ve SMMM sınavları hazırladık. Ayrıca medeni hukuk ders notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisinde taşınmaz maliki, aynı zamanda şahsen sorumludur? A. İntifa hakkı B. İrad senedi C. …

Read More »

Medeni Hukuk Ders Notları

Medeni Hukuk dersi diğer hukuk derslerine de temel oluşturmaktadır. Bu nedenle en iyi anlaşılması gereken derslerden biridir. Keza sınavlarda da en çok soru gelen derslerden biridir. Kurum sınavlarında bu alanda yeterli bilgiye sahip olmayan adayların elenme ihtimali fazladır. KPSS A sorularının sayısının arttırılmasıyla Medeni Hukuk soru saysı da artmıştır.   Medeni …

Read More »

Sınırlı Ayni Haklar

Bir eşye üzerinde söz konusu olan kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinin hepsi bir arada bulunduğunda tam ayni hak da diyebileceğimiz mülkiyet hakkı ortaya çıkmaktadır. Aynı haklara hakim olan ilkeler Mutlaklık ilkesi Belirlilik ilkesi Aleniyet ilkesi Belli sayı ve tipe bağlılık ilkesi Güvenin korunması ilkesi Zaman aşımı ve hak düşürücü …

Read More »

Paylı-Elbirliği- Taşınır-Taşınmaz Mülkiyeti Sınırlamalar ve Zamanaşımı

Hukuk düzeni eşya üzerinde kişiye birtakım yetkiler verir. Hak adını verdiğimiz bu yetkiler; Kullanma Yararlanma Tasarrufta bulunmadır. Bu yetkilerin üçü bir arada ise bu durumda mülkiyet hakkından bahsedilmelidir. Çünkü sahibine en geniş yetkiler veren hak mülkiyet hakkıdır ve hukuk düzeni bu üç yetkinin dışında başka yetki daha tanımamaktadır. Paylı Mülkiyet …

Read More »

Tapu Sicili Nedir? Yapılan işlemler, Şerhler, İlkeler,

Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tutulan sicile tapu sicili denir. Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur. Devlet zararı bulunan görevlilere rücu eder. Tapuda Tutulan Siciller kadastrosu yapılmış yerlerde tapu sicilinde tutulan siciller ana siciller ve yardımcı siciller olarak ikiye ayrılır; a. Ana siciller; Tapu kütüğü sicili Kat mülkiyeti …

Read More »

Zilyetlik Nedir? Türleri, Özellikleri, Zilyetlik Davası

Bir kimsenin bir eşya üzerinde bilerek ve isteyerek fiili hakimiyet kurması halinde ortaya çıkan hukuki durumdur. Konunun daha iyi anlaşılması için giriş konuya giriş niteliğinde olan  eşyadan bahsetmek gerekirse; Zilyetlik Türleri Yalın-Dereceli Zilyetlik; Bir eşya üzerinde farklı zilyetlik niteliklerinin bulunmayıp tek bir nitelikte fiili hakimiyet kurulmuş olması durumunda yalın zilyetlikten …

Read More »

Miras Hukuku; Miras-Saklı Paylar,İlkeler

Bir gerçek kişini  ölmesi halinde, onun mal varlığının başkalarına geçmesi ile ilgili hukuk dalı miras hukukudur. A. Mirasçılar; Eşi Altsoyu Evlatlığı Anne-babası ile onların altsoyları Büyükanne-büyükbabası ile onların altsoyları Devlet Atanmış mirasçılar; Bu kişiler murise yasa gereği otomatik şekilde mirasçı olmamakta, murisin kendi iradesi ile kendisine mirasçı kılınmaktadırlar. B. Kanuni …

Read More »

Aile Hukuku; Nişanlanma, Evlenme, Boşanma, Soybağı

En dar anlamıyla ana-baba ve çocuklardan oluşan aile, toplumun temel taşı olarak kabul edilmiştir. Nitekim, 1982 anayasasında da Türk toplumunun temeli olduğuna ve eşler arasında eşitliğe dayandığına yer verilmiştir. Aile hukuku ilkeleri; Sınırlı sayıda ilişki tiplerinden oluşur. Emredici kurallardan oluşur Çocuk ve zayıfların korunması esas alınmıştır. İşlemler şekle tabi kılınmıştır. …

Read More »

Tüzel Kişiler Nedir?Tüzel Kişi Ehliyeti, Dernekler, Vakıflar

İnsanlar dışında hukuken kişilik bahşedilen varlıklara tüzel kişi denir. Tüzel Kişilerin Ehliyeti a. Hak Ehliyeti; Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaratılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. Tüzel kişiliği kazanma biçimleri; Serbest Kuruluş Sistemi: Bu sisteme göre tüzel kişiler kurulmak için herhangi bir …

Read More »