Medeni Hukuku

Medeni Hukuku ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Hısımlık, Kan Hısımlığı Nedir?

Hısımlık kişilerin birbirleriyle olan hukuki bağıdır ve bu bağ ya kan bağıyla ya sözleşme ya da mahkeme kararıyla kurulabilir. A. Kan Hısımlığı Altsoy-Üstsoy Hısımlığı; Biri diğerinden gelen kişiler arasında söz konusu olan hısımlıktır.Kişinin kendi çocukları ve çocuklarının çocukları o kişinin alt soyudur. Anne- babayla olan hısımlıkta üst soy hısımlığıdır. Yansoy …

Read More »

Kişiler Hukuku-Gerçek Kişiler ve Ehliyetleri

Hukuk düzeninin, kendi lehine haklar ve aleyhine de borçlar yaratabilme yetkisi tanıdığı sujelere kişi denir. Kişiler lendi içlerinde gerçek ve tüzel kişiler olarak ayrılırlar. Kişiliğin kazanılması; Kişilik doğumla kazanılmaktadır. Ancak burada bahsedilen doğum, tam ve sağ doğumdur. Tam doğumdan kastedilen şey, doğumun tamamlanış olmasıdır. Kişiliğin Sona Ermesi; normal şartlarda kişilik …

Read More »

Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri

Hukukun maddi yaptırımlarının öne çıkan başlıca çeşitlerini şu şekilde sıralamak mümkündür; Ceza; suç olarak tanımlanan davranışlara uygulanan yaptırım türüdür. İptal; hukuka aykırı işlemin yargısal bir kararla ortadan kaldırılması şeklindeki yaptırımdır. Tazminat; hukuka aykırı bir davranış nedeniyle zarar gören bir kimsenin bu zararın karşılanmasına yönelik bir yaptırım çeşididir. Cebri İcra; Hukuki …

Read More »