Muhasebe

Muhasebe ders notları, sorular ve muhasebeyle ilgili güncel bilgiler yer almaktadır.

Asit Test (Likidite) Oranı Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Asit test oranı, 1 liralık kısa vadeli borca karşılık stoklar hariç kaç liralık dönen varlığın olduğunu gösterir. Likidite durumunu ölçmeye yarayan bu oran bulunurken paraya dönüşmesi zaman alacak olan stoklar, dönen varlıklardan çıkartılarak hesaplama yapılır. Formül şu şekildedir; (Dönen Varlıklar-Stoklar)/ (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) Bu oran işletmede satışların bir an …

Read More »

Cari Oran Nedir? Nasıl Yorumlanır?

Cari Oran Nedir? Cari oran, dönen varlıklar ile kısa vadeli kaynaklar arasındaki oransal ilişkidir. Kısa vadeli borçların ödeme gücünü ölçmek ve net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılır. Cari oran formülü aşağıdaki gibidir; Cari Oran = Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Oran işletmenin her 1 TL’lik borcuna …

Read More »

119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Örneklerle İşleyişi

İşletmelerin menkul kıymetlerinin borsa ya da piyasa değerinde önemli ölçüde azalma meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak zararların karşılanması amacıyla ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır. İşleyişi: Fonksiyonu kalmamış menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılıkları, daha sonra kara devredilmek üzere 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar” veya 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları” hesabına devredilir. …

Read More »

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı Örneklerle İşleyişi

Özel kesim tarafından çıkarılan tahviller “111-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI” hesabından izlenirken devletin çıkarmış olduğu tahviller “112- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI” hesabında izlenir. Özel Kesim Tahvil Senet Bono Örnek; Fatma A.Ş’nin çıkardığı 100,000 Tl nominal değerli %12 faiz oranlı bir yıl vadeli tahvillere ihraç günü olan 01.10.2015’te banka …

Read More »

110 Hisse Senetleri Hesabı Örneklerle İşleyişi

110 Hisse Senetleri anonim şirketlerin çıkardıkları şirket sermayesine katılma payını gösteren belgedir. Yatırım amaçlı değillerdir. İşleyişi; Hisse senedi edinildiğinde alış değeri ile borçlandırılırken elden çıkarıldığında alış değeri ile alacaklandırılır. Hisse Senedi İşleyişi Amaç geçici yatırımsa “Hisse Senetleri” hesabında izlenir. Getirisi; kar payı “Diğer Olağan Gelir ve Karlar” hesabında izlenir. Satıldığında …

Read More »

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Örneklerle İşleyişi

108 Diğer Hazır Değerler hesabı, elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldığında hesabın alacağına kaydedilir. Aşağıdaki maddeler Diğer Hazır Değerler hesabında izlenmektedir; Damga ve posta pullarıPosta ve banka havaleleriFaiz kuponlarıKar payı kuponlarıKredi kartı slipleri Bu değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldığında hesabın alacağına kaydedilir. Örnek; İşletme dönem başında 1000 TL’lik …

Read More »

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) Hesabı Örneklerle İşleyişi

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-), işletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. 103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Çek keşide edildiğinde hesap alacaklandırılırken bankadan ödendiğinde hesap borçlandırılır. Örnek; İşletme %18 KDV dahil 11800 TL’lik çek karşılığı ticari mal satın almıştır;  BorçAlacak-Ticari Mallar-İndirilecek …

Read More »

102 Bankalar Hesabı Örneklerle İşleyişi

Alacaklı cari hesap veya mevduat hesabı da denmektedir. Borç kalanı verir. Bankaya yatırılan ve çekilen paranın izlendiği hesaptır. Olumlu kur farkı hesabın aktifinde izlenir. Olumsuz kur farkı ise hesabın pasifinde izlenir. Bankalar Hesabı # Hesap Açıldığında  BorçAlacakBankalar XXX Kasa XXX # İşleyen Faiz ile İlgili Kayıt  BorçAlacakBankalar XXX Faiz Gelirleri XXX # Dönem Sonu Tahakkuk Kaydı  BorçAlacak-Gelir Tahakkukları XXX -Faiz Gelirleri XXX …

Read More »

101 Alınan Çekler Hesabı Örneklerle İşleyişi

101 Alınan Çekler Hesabı, kısaca gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlayan hesaptır. Müşteri çekleri de denir. Alınan Çekler Alınan çekler hesabın borcunda, bankaya tahsile gönderilen veya ciro edilen çekler hesabın alacağında izlenir. Çek tahsil edildiğinde; Bankalar …

Read More »

100 Kasa Hesabı Örneklerle İşleyişi

100 Kasa hesabı, nakit giriş çıkışlarının izlendiği hesaptır. İşleyişi; Tahsil edilen tutarlar hesabın borcunda, yapılan ödeme ve bankaya yatırılan tutarlar ise hesabı alacak tarafında izlenir. Hesap borç kalanı verir. Dönem sonunda hesabın borç kalanı mevcut kasa bakiyesini verir. Yapılan incelemelerde kasada noksanlık söz konusu olursa hesabın alacağına, fazlalık durumunda hesabın …

Read More »