Muhasebe

Muhasebe ders notları, sorular ve muhasebeyle ilgili güncel bilgiler yer almaktadır.

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Herhangi bir fiziksel karşılığı bulunmayan ve işletmenin bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur. 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260 HAKLAR261 ŞEREFİYE262 KURULUŞ ve ÖRGÜTLENME GİDERLERİ263 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ264 ÖZEL MALİYETLER267 DİĞER MADDÎ OLMAYAN DURAN …

Read More »

Amortisman Nedir Yöntemleri Nelerdir Nasıl Hesaplanır? Amortisman Kaydı

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan duran varlıklar için aşınma, yıpranma, eskime gibi nedenlerle uğradıkları değer kayıplarına amortisman denir. Dönem sonunda amortisman hesaplandığı için bu işlem “dönemsellik” kavramı gereği yapılır. Başlıca amortisman hesaplama yöntemleri; Takdir Esasına göreÇalışma Saatlerine göreHizmet Birimlerine göreEşit PaylıAzalan PaylıArtan PaylıOlağanüstü (fevkalade) yöntemleridir. Vergi Usul Kanununa göre Amortisman …

Read More »

Mali, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Bu hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yıldan veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran varlıklar maliyet bedeli ile değerlenir. (KDV maliyete dahil edilmez). Duran varlık …

Read More »

Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Diğer Dönen Varlıklar

18 Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları38 Gelecek Aylara Ait gelirler ve Gider Tahakkukları48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider tahakkukları Gelir Tahakkukları hesabı hem dönen hem de duran varlıklarda izlenmektedir. Gider Tahakkukları hesabı hem Kısa Vadeli yabancı Kaynaklarda hem de Uzun …

Read More »

Çözümlü Sorularla Birlikte Muhasebe Ders Notları

Muhasebe özet ders notlarını çözümlü çıkmış sorularıyla birlikte sizler için derlenmiş PDF formatını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Muhasebe ders notunu, SMMM, KPSS A, Sayıştay, uzmanlık ve müfettişlik,  mülakatları dahil olmak üzere bütün sınavları kapsayacak şekilde derlendi. Ayrıcı Genel Muhasebe dersi için vize ve final sınavlarına yönelik yardımcı kaynak olarak elinizden düşürmeyeceğiniz …

Read More »

15 Stoklar Hesap Grubu; FİFO-LİFO, Aralıklı-Sürekli Envanter, Avans, Akreditif

İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, vb. varlıklarına stok denir. Grupta bulunan hesaplar; 150- İlk Madde ve Malzeme151- Yarı Mamuller-üretim152- Mamuller153- Ticari Mallar157- Diğer Stoklar158- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)159- Verilen Sipariş Avansları Stok Değerleme Yöntemleri FİFO …

Read More »

Ticari ve Diğer Alacaklar

Ticari alacaklar ve diğer alacaklar konuları birlikte anlatıldığı zaman daha net anlaşılan konular olduğu için bu iki konuya aynı yazıda yer verdik. Her hesabın anlatımında konunun anlaşılmasına yardımı olacak örnekleri çözeceğiz, İyi çalışmalar. Alıcılar Mal ve hizmet satışından doğan senetsiz vadeli alacaklarının izlendiği hesaptır. Alıcılar Hesabı Örnek; İşletme tamamı veresiye olmak …

Read More »

Menkul Kıymetler Hesap Grubu; Hisse Senetleri…

Faiz elde etmek veya kar sağlamak amacıyla alınan hisse senetleri, tahviller ve hazine bonoları, A-B tipi fonlar, gelir ortaklığı senedi, kar zarar belgesi gibi kıymetler bu grupta izlenir. Bu grupta yer alan hesaplar; 110- HİSSE SENETLERİ111- ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET, BONOLARI112- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI118- DİĞER MENKUL KIYMETLER119- …

Read More »

Hazır Değerler; Kasa,Alınan Çekler, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri…

Hazır değerler, nakde çevrilme hızı en fazla olan grupta yer alır. Grupta yer alan hesaplar; KasaAlınan ÇeklerBankalarVerilen çekler ve Ödeme EmirleriDiğer Hazır Değerler 100- Kasa  Nakit giriş çıkışlarının izlendiği hesaptır. İşleyişi; Tahsil edilen tutarlar hesabın borcunda, yapılan ödeme ve bankaya yatırılan tutarlar ise hesabı alacak tarafında izlenir. Hesap borç kalanı …

Read More »

Muhasebe Nedir? Ön Muhasebe Ne Demek? Muhasebeci Ne İş yapar?

Muhasebe nedir, bir işletmenin belli bir dönemdeki parasal olaylarını kaydeden, sınıflandıran, raporlayan analiz ve yorumunu yapan bilim dalıdır. Ön muhasebe nedir, şirketlerin fatura, stok, nakit gibi bilgileri bilgisayar programları aracılığıyla takip eden birimdir. Muhasebenin Fonksiyonları Kaydetme; Yevmiye defterine kayıt yapılır. (Günlük Defter)Sınıflandırma; Defter-i Kebir’e kayıt yapılır. (Büyük defter)Raporlama; Finansal Tablolar …

Read More »