Tarım Ekonomisi

Kooperatifçilik ve Kooperatifçilik İlkeleri

Tarım ekonomisi alanında yazılarımıza tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik ders notuyla devam ediyoruz.İlk yazımızda tarım sektöründe örgüt ve örgütlenmenin özelliklerinden ve faydalarından ardından da tarımda ekonomik ve sosyal amaçlı örgütler ile tarımda meslek örgütlerinden ana hatlarıyla bahsettik.Bu yazımızda ise kooperatifçilik ve Türkiye’de ve Dünya’da kooperatifçilik tarihinin ana hatlarına değinip devamında ise Kooperatif ilkelerini detaylıca anlatacağız. Kooperatifçilik ilkelerinin yanı sıra Türkiye’deki kooperatifçilik mevzuatını …

Daha Fazlası

Tarımda ekonomik ve sosyal amaçlı örgütler ve meslek örgütleri

Tarım ekonomisi alanında yazılarımıza tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik ders notuyla devam ediyoruz.Bu kapsamda yayınladığımız ilk yazımızda tarım sektöründe örgüt ve örgütlenmenin özelliklerinden ve faydalarından bahsettik.2. yazımızda ise tarımda ekonomik ve sosyal amaçlı örgütler ile tarımda meslek örgütlerinden ana hatlarıyla bahsedeceğiz.İlk yazımızın ve devamındaki yazının linkini yazımızın sonunda bulabilirsiniz. Tarımda örgütlenme; Ekonomik ve sosyal amaçlı örgütler, Mesleki örgütler, Kurumsal örgütlenme, Gönüllü kuruluşlar …

Daha Fazlası

Tarımda Örgütlenme Ve Kooperatifçilik

Tarım ekonomisi alanında yazılarımıza tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik ders notuyla devam ediyoruz.Bu ders notlarımızda tarım sektöründe örgüt ve örgütlenmenin özelliklerinden ve faydalarından,tarımda ekonomik ve sosyal amaçlı örgütler ile tarımda meslek örgütlerinden ana hatlarıyla bahsedeceğiz.Ardından kooperatifçilik ve Türkiye’de kooperatifleşme,kooperatifçilik ilkeleri ve kooperatifçilik mevzuatı ile kooperatiflerde üst örgütlenmeleri inceleyeceğiz.Son olarak da tarım kooperatifi ne zaman kurulur ve tarım kooperatiflerinin sınıflandırılması ve tarımsal kooperatif …

Daha Fazlası

Tarımsal İşletmecilik

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik ders notumuzun 6. ve son bölümü olan Tarımsal İşletmecilik konusunu bu yazımızda ele alacağız. Bu yazımızda tarım işletmelerinin sınıflandırılması, ESU ve Thünen Daireleri ile tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarının ölçülmesi konularına değineceğiz.Daha önceki bölümlerin linkini yazının sonunda bulabilirsiniz. TARIMSAL İŞLETMECİLİK Tarım İşletmesi: Üretim faktörleri kullanılarak; bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için tarımsal faaliyet yapılan; söz …

Daha Fazlası

Tarımsal Üretim Faktörleri

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik ders notlarımıza 5.bölüm olan tarımsal üretim faktörleri konumuzla devam ediyoruz. Daha önceki ilk yazımızda temel kavramlara değinmiş ardından tarımsal faaliyetlerin özelliklerinden bahsetmiştik.Daha sonra Türkiye ekonomisinde tarımın yerini nüfus ve istihdam,beslenme,sanayiye ham madde temini sağlaması,sanayi mallarının tüketicisi olması,ulusal (milli) gelir, ödemeler dengesi gibi başlıklar altında inceledik.Bir önceki konumuzda ise, tarım ekonomisine ait prensiplere yer vermiştik.Daha önceki anlatılan konuların …

Daha Fazlası

Tarım Ekonomisine Ait Prensipler

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik ders notlarına 4.bölüm olan tarım ekonomisine ait prensipleri inceleyerek devam edeceğiz. Bir önceki anlatılan konuların linkleri yazının sonunda bulabilirsiniz. Ekonomik Prensipler Mutlak kar – Nispi Kar Prensibi Eşit Marjinal Hasıla Prensibi Faydadan Kayıp Prensibi İkame Prensibi 1.Ekonomik Prensipler Belirli bir amacı en az masrafla sağlamak Belirli bir masrafla en yüksek faydayı sağlamak (en yaygın olarak bu …

Daha Fazlası

Türkiye Ekonomisinde Tarımın Yeri

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik ders notlarına 3.bölüm olan Türkiye ekonomisinde tarımın yeri başlıklı yeni konumuzla  devam ediyoruz. Daha önceki ilk yazımızda temel kavramlara değinmiş ardından tarımsal faaliyetlerin özelliklerinden bahsetmiştik.Türkiye ekonomisinde tarımın yerini nüfus ve istihdam,beslenme,sanayiye ham madde temini sağlaması,sanayi mallarının tüketicisi olması,ulusal (milli) gelir, ödemeler dengesi gibi başlıklar altında inceleyeceğiz. Bir önceki anlatılan konuların linkleri yazının sonunda bulabilirsiniz. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE …

Daha Fazlası

Tarımsal Faaliyetlerin Özellikleri

Tarımsal faaliyetlerin özellikleri aşağıdaki gibidir; Tarımsal faaliyet sonucunda elde edilen maddeler ham maddedir ve organik karakterlidirler. Depolama süreleri belirli bir süredir ve kısadır. Tarımsal faaliyetlerde elde edilen ürünler maddi mallardır. Tarımda iş ve aile yaşantısı bir bütündür. Kurumsallaşmamış bir işletme yönetimi hakimdir. Ailenin ikamet ettiği yer ile işletmeyi idare ettiği yer çoğu zaman aynı konuttur. İşler aile iş gücü ile …

Daha Fazlası

Tarım Ekonomisi Temel Kavramlar

Ekonomi: Sınırsız insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla en verimli şekilde karşılayan bilim dalıdır. Tarım: Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimini veya bu ürünlerin daha değerli hale getirilmesine yönelik ekonomik faaliyete denir. Doğal kaynakların uygun girdiler kullanılarak yapılan üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetleridir. Tarım Ekonomisi: Doğal, teknik ve sosyal şartlar çerçevesinde, kıt üretim kaynaklarından en yüksek geliri sağlayacak şekilde çalışmanın yollarını gösteren …

Daha Fazlası