Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Kıymetli Evrak Hukukuna Giriş ve Kambiyo Senetleri

Hak ile senedin birbirinden ayrı olarak devredilemediği ve hakkın senetten ayrı olarak ileri sürülemediği evraklardır. Sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Ağırlaştırılmış şekil şartlarına tabidir. Soyutluk ve sebebe bağlılık ilkesi geçerlidir. Türleri Alacak Senetleri: Polıçe, çek, bono, tahvil. Ortaklık Hakkı Veren Senetler: Anonim ve Paylı Komandit şirketlerde pay senetleri ve ilmühaberler. Eşya Hukuku …

Read More »

Acente, Komisyoncu, Simsar Nedir? Özellikleri, Hakları, Borçları Yetkileri

Acente Nedir? Ticari mümessil, ticari vekil gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye denir. Acente Özellikleri Bağımsız tacir yardımcısıdır. Kendisine ait tacir sıfatı …

Read More »

Çek

Ticaret hayatının vazgeçilmez unsurlarından birisi olan çek, sağladı olanaklarla ödeme işlemlerini kolaylaştıran bir araçtır. Çek; hesap sahibinin yani keşidecinin bir muhataba yani bankaya karşı düzenlediği, üzerinde yazılı olan belli bir tutarın, çekte adı yazılı olan kişiye yani lehtara ödenmesi talimatını (emrini) içeren kıymetli bir evraktır. Çek defteri, banka tarafından gerekli kurallara uygun olarak …

Read More »

Bono (Emre Yazılı Senet)

Keşideci ile lehtar arasında ikili bir ilişkiyi ifade eden bir hakkın söz konusu olduğu senettir. Kayıtsız şartsız belli bir bedelin ödenmesi vaadini içerir. Kredi aracıdır. Düzenleyen ve varsa avali asıl borçlu, yararlanan ve cirantalar ile avalleri başvuru borçlusudur. Bonoda kabul yoktur. Hamiline düzenlenemez. Muhatap yoktur. Rehin cirosu ile devredilir. Zamanaşımı Hamil…………….Keşideci …

Read More »

Poliçe

Poliçe belirli bir kişi emrine, diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan bir senettir. Poliçe üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Senedi düzenleyen keşideci, bir kişiye borçlu iken diğerinden alacaklıdır. Keşideci alacaklı olduğu kişiye hitaben düzenlediği senedi borçlu olduğu kişiye teslim eder. Borçlu senedi kabul ettiğinde keşideci aradan çekilmiş olur. …

Read More »