Ana Sayfa / Türkiye Ekonomisi (page 3)

Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Dünya Savaşı Yılları Ekonomik Gelişmeler 1940-1945

Savaşa katılmamakla birlikte Türkiye’de savaş koşulları yürürlüğe girmiştir. Sanayileşme programı terk edilirken erkek nüfusun çoğunun silah altına alınmasıyla üretim düzeylerinde azalmalar gözlemlenmiştir. Savunma harcamalarının bütçedeki payı artmış ve ordunun ihtiyacını karşılamak için tüketim mallarına olan talep artışıyla devlet harcamalarında artış gözlenmiştir. 1940 yılında Milli Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Milli Koruma …

Read More »

1930-1938 Dönemi- Planlı Devletçilik

A. Sanayileşme Planları Cumhuriyetin ilk on yıllık döneminde özel sektör eliyle sanayileşmede istenen sonuçlara ulaşılamaması ve bunun üzerine eklenen Büyük Buhran ekonomi üzerine yıkıcı etkiler yaratırken devletin iktisadi hayata yoğun olarak girmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu dönemde devletçi politikalar benimsenmekle birlikte ekonominin temeli yine özel girişime dayanıyordu. Piyasa mekanizması ortadan kaldırılmamış, …

Read More »

Cumhuriyetin İlk Dönemi Ekonomik Gelişmeler

Ekonomide Kurumsal ve Yapısal Düzüenlemeler 1924 Yılında çıkarılan kanunla ihracata dönük sanayide kullanılan hammaddelere gümrük muafiyeti uygulanmıştır. 1924 yılında Cumhuriyet döneminin ilk Türk mali kuruluşu olarak İş Bankası Kurulmuştur. 1924 yılında Tütüncüler Bankası kurulmuştur. 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur. 1925 yılında İsviçre medeni kanunu kabul edilerek toprağın mülkiyeti konusu …

Read More »

İzmir İktisat Kongresi-17 Şubat 1923

Birinci İzmir İktisat Kongresi kısaca, kurtuluş Savaşı sonrasında ekonomide sanayileşmenin sağlanması için ne yapılması gerektiği konusunda toplanmıştır. Özetle, kongrenin amacı şu şekildedir; Tüccar, çiftçi sanayici ve işçi kesiminin sorun ve isteklerini belirlemek ve bu isteklerin siyasi Yönetim tarafından bilinmesini sağlamak. Yabancı sermaye çevrelerine ekonominin gelecekteki seyrinin niteliğini açıklamak. İzmir iktisat …

Read More »

19. ve 20. YY’da Osmanlı Devleti Ekonomik Durum

Batı Avrupa ülkelerinin 18. ve 19. yüzyıllarda sanayi devrimini gerçekleştirerek birçok alanda makineli üretime geçmesi karşısında Osmanlı Devletinin bu süreci yakalayamaması Osmanlının çöküşünü hızlandıran temel nedenlerden biri olmuştur. Avrupalı ülkelerin rekabeti karşısında açık pazar haline dönüşen ve yerli sektörleri kısa sürede çöküntüye uğrayan Osmanlı Devleti daha önce kendi ürettiği ürünleri …

Read More »