Uluslararası İktisat

Uluslararası İktisat ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Uluslararası İktisat Sorular-Çözümlü

Uluslararası iktisat test sorularını ayrıntılı cevaplarıyla hazırladık. Soruları hazırlarken KPSS A, vize-final soruları, çıkmış uluslararası iktisat sorularının, birebir aynısı olmasa da, benzerlerini sorduk.  Ayrıca,  ders notuna buradan ulaşabilirsiniz. 1. Artan fırsat maliyetleri durumunda durumunda üretim imkanları eğrisinin şekli nasıldır? A. İçbükeydir B. Diktir C. Dışbükeydir D. Yataydır E. Doğrusaldır Cevap …

Read More »

Uluslararası İktisat Ders Notu-PDF

KPSS A gibi sınavlarda bu dersle ile ilgili bir hayli soru çıkması nedeniyle, çıkmış soruların konularını tarayarak, sizler için Uluslararası İktisat ders notunu hazırladık. Amacımız, onlarca bilginin içinden ÖSYM’nin soru konusu yapmadığı konuları eleyerek, hap bilgiyi ihtiyacı olanlara ulaştırmak. Geçmiş yıllarda çıkan sorulara göre hiç bir konuyu atlamadık ve en …

Read More »

Tarife Dışı Araçlar

A-) Miktar Kısıtlamaları 1. İthalat Kotaları İthal edilen mallara fiziki miktarı üzerine ya da değeri üzerinden belirlenen sınırlamalardır. Kotalar uygulamada genellikle geçici sürelerle yerli endüstriyi korumak ve ödemeler bilançosu açıklarını kapatmak amacıyla kullanılır. Kota türleri şöyledir; Global Kota: ithal edilen malın miktar ya d değer yönünden sınırlandırılmasıdır. 2. Tahsisli İthalat …

Read More »

Uluslararası İktisat Giriş

Uluslararası İktisat Teorisi Uluslararası iktisat teorisi 3 soruya cevap arar;  Ülkeler neden dış ticaret yapar. Kapalı bir ekonomiye göre dış ticaretin sağladığı avantajlar nelerdir. Ülkeler hangi malı ihraç edip hangi malı ithal edeceklerine nasıl karar verirler. Dış ticarette denge fiyat nasıl belirlenir. Merkantalizm – Altın Külçecilik Belli başlı temsilcileri T. …

Read More »

Karşılıklı Talep Kanunu ve Teklif Eğrisi

Ricardo’ya göre ülkelerin iç maliyet oranı dış ticarette denge ticaret haddinin alt ve üst sınırının belirlenirken karşılıklı maliyet teorisinde dış ticaretin alt ve üst sınırını belirlerken karşılıklı maliyet teorisinde dış ticaretin alt ve üst sınırları fırsat maliyeti tarafından belirlenir. İki ülkenin iç maliyet doğruları arasında kalan alan iki ülkenin de …

Read More »

Neo Klasik İktisat ve Serbest Dış Ticaret ( Karşılaştırmalı Maliyet Teorisi)

Klasik modelin göz ardı ettiği sermaye faktörünü dış ticaret teorisi içerisine alıp karşılaştırmalı maliyet teorisi çerçevesinde iki ülkenin karlı ticaret koşullarının analiz edildiği yaklaşımdır. Neo Klasik modelde sermayenin modele dahil edilmesiyle karşılaştırmalı üstünlük fırsat maliyeti kavramı ile açıklanır. Buna göre bir malın üretiminde daha düşük fırsat maliyetine sahip olan ülke …

Read More »

Klasik İktisat ve Serbest Dış Ticaret

Uluslararası iktisat teorisinde ilk kapsamlı ve sistematik analiz A. Smith’in 1776 yılında yayınladığı “Ulusların Zenginliği” eseri ile karşımıza çıkmaktadır. Smith’e göre merkantilistlerin iddia ettikleri gibi dünya serveti sabit değildir. Ayrıca üretim süreçlerinde iş bölümü ve uzmanlaşmaya gidilerek verimliliğin arttırılması mümkündür. Bu doğrultuda her iki ülkenin dış ticaretten kazançlı çıkması mümkündür. …

Read More »

Dünya Ticaretinin Serbestleşmesi-Uluslararası Örgütler

GATT- Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi amacıyla 1947-1948 yılları arasında Uluslararası Ticaret Örgütü (ITO) adı altında bir organizasyon kurulması amaçlansa da ABD öncülüğündeki bazı ülkelerin karşı çıkmasıyla bu oluşum gerçekleşmemiştir. Bunun yerine GATT olarak adlandırılan ve geçici kabul edilen bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın amacı Dünya ticaretinin …

Read More »

Özel Dış Ticaret Rejimleri

1-) Geçici İthalat- İhracat Rejimi Değerlendirici bir işlem yapmak üzere yurtdışından gelen ve tekrar ülkeden çıkacak olan ya da yurtdışına gönderilip tekrar ülkeye geri gelecek olan mallara vergi muafiyetinin uygulandığı rejimdir. 2-) Serbest Bölgeler: Ülke sınırları içerisinde ancak gümrük duvarları dışında kalan bölgedir. Serbest bölgeler, serbest ticaret bölgeleri ve serbest …

Read More »

Gümrük Tarifeleri

Tarife: Yurtdışından ithal edilen mallara uygulanacak vergi miktarlarını gösteren listedir. Tarifeler dış ticaret politikasının en eski ve en yaygın araçlarından biridir. Genellikle gelir sağlama amaçlı (hasılat tarifesi) ya da koruma sağlama amaçlı ( koruyucu engelleyici tarife) uygulanır. Tarife Türleri 1-) Otonom Tarife: Bir ülkenin egemenlik gücüne dayanarak koyduğu tek taraflı …

Read More »