Vergi Hukuku

Vergi Hukuku ile ilgili ders notları sınav soruları,vize soruları, final sorular

Asgari Geçim İndirimi Nedir? Nasıl Hesaplanır

Asgari geçim indirimi; Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10′u, çocukların çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk …

Read More »

Vergi Hukuku Test Soruları

Vergi hukuku test sorularını sınavlara hazırlık sürecinde sizlere yardımcı olmak amacıyla hazırladık. İçerik, vergi hukuku vize-final soruları, smmm ve kpss için çıkmış sorulardan derlenmiştir. Aynı zamanda AÖF vergi hukuku sorular için çalışabileceğiniz bir kaynak oluşturduk. Şuan itibariyle 100 adet soru bulunmakta ve bunların ayrıntılı cevaplarını eklemeye devam ediyoruz.  Ders notları …

Read More »

Vergi Hukuku Ders Notları

Kpss A, SMMM, AÖF, üniversite vize ve final sınavları vb bir çok sınavda Vergi Hukuku dersi önem taşımakta. Özellikle Maliye Bakanlığının test, yazılı ve kurum sınavları için Vergi Hukuku vazgeçilmez. Amacımız tek bir kaynaktan tüm bilgilere ulaşmanızı sağlamak. Bu sebeple sınavlara çalışırken, hukuk derslerinde yaşanan sıkıntıları -dilin ağır olması, başlıkların karışması …

Read More »

Kamu Alacaklarının Korunması

A. Yükümlüden Teminat İstenmesi Vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren bir hal bulunması durumunda veya kaçakçılık suçunu oluşturan eylemler nedeniyle vergi ziyaına neden olunmuş ve ilgili vergilerin salınması ile ilgili işlemlere başlanmış ise, vergi idaresi tarafından teminat istenmesi zorunludur. Teminat olarak gösterilenler; Para Anında nakde dönüşecek varlıklar Banka ve finans Şirketlerinin …

Read More »

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Vergi Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları İdari Çözüm Yolları Adli çözüm Yolları Uzlaşma Hataların Düzeltilmesi Cezada İndirim Pişmanlık ve Islah A. İdari Çözüm Yolları 1. Uzlaşma Vergi idaresi ve yükümlüsü arasında Vergi ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların mahkeme yoluna başvurulma da Anlaşma yoluyla çözümlenmesidir. Uzlaşma tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak iki …

Read More »

Vergi Suç ve Cezalar

Devletim kamusal mal ve hizmetlerinin en temel geliri olan vergi zamanında ve eksiksiz tahsil edilmediğinde bu bir suçtur. Yani vergi kanunlarında uygulanan kurallara uygun hareket edilmemesinin bir cezai yaptırımı söz konusudur. Bahsi geçen yaptırımlar, vergi ceza hukuku, vergi usul hukuku ve ceza hukuku kapsamında şekillenir. 1. Vergi Suç ve Cezalarının …

Read More »

Mükelleflerin Denetlenmesi

1. Yoklama Yetkililer; Vergi dairesi müdürlükleri, yoklama memurları, makamlarca yoklama için görevlendirilenler, vergi incelemesine yetkili olanlar, gelir uzmanlarıdır. Yoklama yapanlar, yetkilerine ilişkin belgeyi sorulmasa da göstermek zorundadır. Yoklamanın ne zaman yapılacağı önceden ilgiliye haber verilmez. Yoklama neticeleri “Yoklama fişine” geçirilir. Yoklama fişlerinin 1. Nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili kişiye …

Read More »

Vergi Borcunu Kısmen ya da Tamamen Kaldıran Nedenler

Ödeme; vergi borcu mükellefin veya sorumlusunun ödeme yapması ile ortadan kalkar. Mükellef vergisel yükümlülüklerini bağlı bulunduğu vergi dairesine öder. Takas: A.A.T.U. H. K madde 23’e göre: tahsil edilmiş olmasına rağmen kanuni nedenlerle reddi gereken kamu alacakları, hak sahiplerinin vergi idaresine alan vadesi gelmiş borçlarına mahsup edilmek suretiyle iade edilir. Zamanaşımı; …

Read More »

Vergilendirme Süreci

Vergilendirme Süreci (4T): Vergiyi doğuran olaydan sonra sırasıyla tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarının gerçekleşmesidir. Vergiyi Doğuran Olay: devletin vergi alacağının doğması için “verginin konusu” ile “vergi mükellefi” arasında, kanunun aradığı şartların ve ilişkinin oluşmasını ifade etmektedir. Tarh Nedir? Vergi alacağının konularda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından …

Read More »

Vergi Kanunlarında Yer Alan Sorumluluk Halleri

Vergi Kanunlarında Yer alan Sorumluluk Halleri A. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu B. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Gerçek kişilerin (küçük ve kısıtlıların) temsilinde sorumluluk Tüzel kişilerin temsilinde sorumluluk Tüzel kişiliği olmayanların temsilinde Sorumluluk Türkiye’de Bulunmayanların temsilinde Sorumluluk C. Katma Değer Vergisinde Sorumluluk D. Mirasçıların Sorumluluğu E. Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu F. Diğer …

Read More »