Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlar

Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde (aynı türden suç olmasına gerek yoktur. Başka bir suç işlenmiş olsa bile) tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. ilk cezanın kesinleşmiş olması yeterlidir. Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

a. Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl

b. Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkumiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. Tekerrür halinde sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüşse hapis cezasına hükmolunur. Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askeri suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz. Tekerrür sebebiyle failin cezası artırılmaz.

Sınır Dışı Edilme

İşlediği bir suç sebebiyle hapis cezasına mahkum olan yabancı koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra durumu, sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Somut olayda önce temel ceza belirlenir. Daha sonra temel ceza üzerinden önce artırımlar sonra indirimler yapılır. Daha sonra ise ilk önce teşebbüs en son ise takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenir. Kanunda açıkça yazılı olmadıkça, cezalara ne artırılabilir ne eksiltilebilir ne de değiştirilebilir. ( TCK m. 61/10 )

Takdiri İndirim Nedenleri

Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir. Takdiri indirim nedeni olarak:

  • Failin geçmişi
  • Sosyal ilişkileri
  • Fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları
  • Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir

Hakim takdiri indirim yapmak zorunda değildir; ancak takdiri indirim uygulasa da uygulamasa da bunu kararda göstermek zorundadır.

Mahsup

Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adli para cezasına hükmedilmesi durumunda bir gün yüz Türk lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır. Mahsup sadece bir mahkumiyet için yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir