Konut Sertifikası Nedir?

Konut sertifikası, belli bir konut projesinin finansmanında kaynak yaratılması amacıyla, değeri bir metre karelik brüt konuta eş değer olarak hamiline düzenlenmiş menkul kıymettir. Konut sertifikası ile, tasarrufların konut maliyetlerindeki artışa göre korunması ve küçük tasarruf sahiplerinin uzun vadede konut sahibi olması sağlanmaktadır.

Türkiye’de Konut Serfikasının Başarısızlık Nedenleri

  • İlk ihraç fiyatının yüksek oluşu
  • Konut ediniminde şerefiye istenmesi
  • Konut edinimi için 5 yıllık bir sürenin gerekmesi ve sertifikası getirisinin altında kalması
  • Borsada işlem görmesine rağmen sertifika fiyatının her ay TOKİ tarafından belirlenmesinin gerçekçi fiyat oluşumuna engel olması gibi nedenlerle istenen sonucu vermemiştir.

Son olarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanunda konut sertifikası düzenlenmiş ve konut, iş yeri, arsa veya dönüşüm projeleri özel hesabından kredi veya mülkiyet ya da sınırlı ayni hak sağlayan bir sertifika olarak tanımlanmıştır.

Dönüşüm alanındaki maliklere taşınmazların bedelinin ödenmesinin yerine öncelikli uygulama alanında yapılacak konut ve iş yeri verilebileceği gibi, yapılacak olan değerleme çalışması sonrası malikin alacağının olması durumunda ise taşınmaz mülkiyetinin menkul değere dönüşmesi, taşınmazın yerine ilgili kurumun kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazların verilmesi veya imar hakkı transferi yolu ile denkleştirme işlemlerinin yapılması da mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir