Şemsiye Fon Nedir?

Şemsiye fon, katılma payları tek bir iç tüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonlar kapsayan yatırım fonudur. Şemsiye fon, aşağıda belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla kurulur ve bunun dışında hiç bir işle uğraşamaz;

 • Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları
 • 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertfikaları
 • Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası ihraçları
 • Fon atılma payları
 • Repo ve ters repo işlemleri
 • Kira ve Gayrimenkul sertikaları
 • Varantlar ve sertifikalar
 • Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri
 • Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri
 • Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri
 • Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları

Şemsiye fon iç tüzüğünde yer alan ve aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak, her katılma payı ihracı için ayrı bir izahname ve yatırımcı bilgi formu düzenlemesi şartıyla, şemsiye fona bağlı fonlar oluşturulur.

 • Her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinin ayrıdır.
 • Şemsiye fonun kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, bir şemsiye fon için yapılması gereken tüm giderler toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak bu fonların portföylerinden karşılanır.
 • Bir şemsiye fonun aşağıda yer verilen ” Şemsiye Fonun ve Fonun Sona Ermesi” ve bu ” Şemsiye Fonun ve Fonun Devri” Başlıklı bölümleri uyarınca tasfiye edilmesi ve devredilmesi durumunda, bu şemsiye fona bağlı fonların da tasfiye edilmesi veya devredilmesi gerekir.
 • Tebliğ’de yer alan hükümler aksi belirtilmedikçe her bir fon için ayrı ayrı uygulanır.

2 Yorumlar

 1. ”Her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.”
  SPL sitesinde Sermaye Piyasası Araçları 1 notunda bu şekildedir. Düzeltirseniz sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir