Ana Sayfa / Question / AATUHK Kamu Alacakları Nelerdir?

AATUHK Kamu Alacakları Nelerdir?

Beklemeci asked 7 ay ago

AATUHK resen tahsil usulüne göre alacaklar şunlardır;

 1. Asli Kamu Alacakları
  • Vergiler
  • resimler
  • Harçlar
  • Vergi Cezaları
  • Para Cezaları
  • Ceza tahkik ve takiplerine ilişkin mahkeme masrafları
 2. Feri (ikincil) Kamu Alacakları
  1. Gecikme zammı
  2. Gecikme faizi
 3. Özel hukuk sözleşmeleri, haksız fiil ve nedensiz zenginleşmeler dışında, kamu hizmetlerinin uygulanmasından doğan diğer alacaklar
 4. Kamu mallarına verilen zararlardan doğan alacaklar
 5. Yukarıdaki alacakların takip masrafları
 6. Diğer kanunlarla açıkça kamu alacakları hukuksal rejimine tabi kılınmış alacaklar
Your Answer