Ana Sayfa / Question / Gelir Uzman Yardımcısı olabilir miyim?

Gelir Uzman Yardımcısı olabilir miyim?

Barış asked 3 ay ago

Merhaba arkadaşlar birkaç yıl önce uyuşturucu bulundurmak suçundan mahkemeye çıkmadan hakkımda 1 yıl denetimli serbestlik kararı verildi. Gereğine uygun bir şekilde 1 yıllık süreyi tamamladım ve gelir uzman yardımcılığı sınavına hazırlanıyorum alım şartlarında bu hususla alakalı bir ibare göremedim bu konu hakkında bilgisi olan biri benimle paylaşabilir mi acaba gelir uzan yardımcısı olmama engel mi bu durum?

4 Answers
Editör Staff answered 3 ay ago

Merhaba, yükümlülüklerini yerine getiren, yasaklara uyanlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğinden ortada kesinleşmiş bir mahkumiyet bulunmamakta. Bu da memuriyetinize yasalar önünde engel teşkil etmemekte. Ancak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması zorunlu olduğu için mülakat sırasında ve sonrasında bir dezavantaj yaratabilir. Mülakatlardaki jüriden yeterli puanı almanız durumunda memuriyetin önünde bir engel olmayacağını düşünüyoruz.

Devlet memurları Kanununun ilgili maddeleri ise şu şekilde;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.

Barış answered 3 ay ago

İlgili yorumunuz için çok teşekkür ederim. İzninizle bir soru daha sormak istiyorum. Örnek verelim şuan askerlik görevimi yerini getiriyorum ve bu sırada guy başvuruları başladı normalde başvuramam ama peki benim askerlik bitiş tarihim sınavdan önce yada sözlü mülakattan önce ise ilgili kurum bu konuya bir istisna getirebilir mi yada kesinlikle başvurum geçersiz mi sayılır?

Editör Staff answered 3 ay ago

Kurum, ilanında şartlar değişebilir; ancak “adayın askerlikle ilişiği bulunmamak” şartı bulunuyor. Bu durumda askerlik yaparken kurum istisna getirmeyebilir.

Barış answered 3 ay ago

Anladım teşekkürler

Your Answer