Sabit Kur Tam Sermaye Hareketliliği

Burak tarafından konu açıldı 1 sene önce

1)Tam sermaye hareketliliğinin geçerli olduğu ve sabit kur sisteminin benimsendiği bir ekonomide milli geliri arttırmak amacıyla hükumetler likidite artışı mı sağlamalı, yoksa vergi oranlarını mı düşürmelidir? Neden?

2)Ödemeler bilançosunun denkleştirme mekanizmalarını açıklayınız

 

3 Cevaplar
Editör Uzman cevaplandı 1 sene önce

Başlangıçta dengede olan ekonomide genişletici maliye politikası IS’i sağa kaydırır. Bu noktada faiz oranının yükselmesi sermaye girişini arttırırken ödemeler bilançosunda fazla oluşur. Merkez bankasının gelen sermaye karşılığında piyasaya TL vermesi para arzını arttırırken LM eğrisinin kaymasına ve ekonominin aynı faiz düzeyinde gelirin artmasına neden olur. Maliye politikası etkindir.Kısaca Vergi oranlarının düşürülmesi gerekir. Neden para politikasının etkisiz olduğunu öğrenmek için linkte detaylı okuma yapabilirsiniz. 
https://ekonomihukuk.com/makro-iktisat/is-lm-bp-modeli/
2. sorunuz da ödemeler bilançosu hesapları sorulmaktadır. linkte cevabı bulunaktadır. 
https://ekonomihukuk.com/kavramlar/odemeler-bilancosu-nedir/

Burak cevaplandı 1 sene önce

 teşekkür etmek ile beraber iki soru daha soracağım. :) 

1 Döviz kurlarını etkileyen faktörleri ayrıntılarıyla açıklayarak, serbest piyasada kurun nasıl belirlendiğini şekil çizerek anlatınız

2 Tam Sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru sistemi geçerli iken genişletici bir para politikası uygulandığında ekonomide dengenin ne şekilde gerçekleşeceğini grafik yardımı ile açıklayınız. Böyle bir durumda para politikası mı maliye politikası mı etkindir, neden

Editör Uzman cevaplandı 1 sene önce

İlk sorunuzun cevabı yukarıdaki linkte mevcut. Ayrıca geçmiş sorularda da bulabilirsiniz. 2. sorunuzun cevabı da aşağıdaki linktedir.
https://ekonomihukuk.com/kavramlar/doviz-kuru-nedir-cesitleri-hesaplanmasi/
Grafiği de arz ve talep grafiğinin aynısıdır. Dikey eksende “döviz cinsi/TL” yatay eksende ise “döviz cinsi” yer alır.

Bir Cevap Yaz