İcra Takibinin İptali- Ertelenmesi- Geri Bırakılması

Takibin İptali

Takibin kesinleşmesinden sonra borç ödeme, ibra, takas gibi sebeplerden biri sonucu itfa söz konusu ise ancak buna karşın alacaklı takibe devam etmekte ısrar ediyorsa borçlu icra mahkemesinden takibin iptaline karar verilmesini talep edebilir.

Borçlu bu başvurusunu takip sonucu haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesinden sonra paranın alacaklıya ödenmesine kadar ya da birden fazla alacaklı bulunuyorsa paraların paylaştırılması anına kadar yapmalıdır. Aksi takdirde istirdat davası yolunu denemek zorunda kalacaktır.

TAKiBİN ERTELENMESİ

Borçlu aleyhine yapılan takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı borçluya borcunu ödemesi için süre vermiş ise ancak bu süre verilmesine uymayarak süre dolmadan takibe devam ediyorsa bu durumda borçlu icra mahkemesinden takibin ertelenmesini talep edebilir. Borçlunun alacaklı tarafından kendisine süre verildiğini ispat etmesi gerekmektedir. Mahkeme talebi yerinde görürse takip ertelenir ve bu süre boyunca takip durur.

TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI

İcra takibi kesinleştikten sonra alacak zamanaşımına uğrar ise alacaklı tarafından haciz istememesi halinde takip dosyası işlemden kaldırılabilir ve alacaklının takibe devam edebilmesi için dosyasını yenilemesi gerekmektedir. Alacaklı icra takibi kesinleştikten ancak işlem yapmadığı için işlemden kaldırılan dosyasını genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl geçtikten sonra hatırlayıp da tekrar yenilerse bu durumda borçlu icra mahkemesine başvurarak icranın geri bırakılmasını talep edebilir.

Borçlunun bu durumu ispat etmesi için ayrıca belge sunmasına gerek yoktur zira icra hâkimi dosya içeriğindeki bilgi ve belgelerden zamanaşımı süresinin dolup dolmadığı ve bu süre dolduktan sonra icra dosyasının yenilenip yenilenmediğini kendisi de görebilmektedir.

MAL BEYANI

Kendisine ödeme emri gönderilen borçlu süresinde borca yetecek kadar mal içerir mal beyanında bulunmak zorundadır. Mal beyanında bulunması devlet tarafından kendisinden talep edilen bir yükümlülüktür. Bu nedenle elinde hiç mal bulunmasa dahi bu yükümlülüğe uyulmamasının yaptırımı olarak hapisle tazyik söz konusu olabilmektedir. Süresinde mal beyanında bulunulmaması halinde alacaklının şikâyeti üzerine icra mahkemesince borçlu en çok 3 aya kadar hapisle tazyik olunur. Gerçeğe aykırı mal beyanlarında ise bu süre 3 aydan 1 yıla kadardır.

Mal beyanında bulunma süresi takibin türüne göre farklılık arz etmektedir:

  • GHY; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
  • KSÖHY; ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 GÜN
  • İtirazın kesin ya da geçici kaldırılması kararının verilmesi durumunda 3 GÜN

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Resen İcra Nedir?

Resen icra, devletin idari birimlerinin almış olduğu kararları, gerekirse zor kullanarak, kendisinin uygulaması ve işlemi …

2 Yorumlar

  1. İbrahim Özbudak

    Bir dolandırıcıdan araç satın aldım. 7500 TL.’ye anlaştık. 3000 ₺ ödedim geriye kalan borcuma karşılık 4500 senet verdim. Paranın tamamını ödememe rağmen seneti bana vermedi. 1.5 yıl gibi bir aradan sonra seneti ortaya çıkarıp para istedi. Ödemezsem icra yoluyla parayı tahsil edeceğiz dedi. Ve bu seneti icraya verdi. İcra ya 5 gün içerisinde itirazımı yaptım. Bir ay sonrası için duruşma verildi. Alacaklı olduğunu iddia eden bu şahsa böyle bir borcum bulunmadığını borcumu farklı tarihlerde kısım kısım alacaklıya ödediğimi söyledim. Ödemeleri banka yoluyla yaptım açıklama olarak “araç taksidi” yazdım. Para transferi yaptığım banka dekontlarım olmasına rağmen seneti ödediğimi ispat edemedim. Hakim yaptığım itirazın reddine karar verdi. Avukat ve diğer harç masrafları üzerime kaldı. Şimdi ben bu işin içinden nasıl çıkacağım. Senet teki borç araç alışverişinden meydana geldi. Ödediğim parayı tekrar mı ödeyeceğim. Bu kişiye karşı dolandırıcılıktan dava açma şansım varmı. Lütfen yardımcı olun zor durumdayım.

    • malesef. senedi geri almanız gerekiyordu. ödediğiniz para karşılığında herhangi bir kanıtınız yoksa yani para öderken ödediiğiniz miktarı bir kağıda yazıp ödendi diye imza alsaydınız ya da makbuz kesilseydi bir şansınız olabilirdi. ama kanıtınız yoksa seneti tekrar ödememeniz halinde icra takibi başlatabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir