İflas Organları

İflas, para ve teminat alacaklarının zamanında ödenmesi halinde alacaklının, iflasa tabi borçlusuna karşı yaptığı takip üzerine ve ticaret mahkemesinin kararıyla, borçlunun bütün mal varlığını tasfiye edilerek bütün alacaklıların alacağının ödenmesini sağlayan toplu (külli) takip yoludur.

Külli İcranın (İflas Takibi) Özellikleri

 • Sadece para ve teminat alacaklarında söz konusu olur.
 • Borçlunun haczedilebilen bütün mal varlığı tasfiye edilir.
 • İflas takibinde sadece borçlunun iflasını isteyen alacaklı değil, bütün alacaklılar alacaklarını talep eder.
 • Sadece iflasa tabi borçlular bu yolla takip edilebilir.
 • Borçlu kendisinin iflasını isteyebilir.
 • İflas takibinde alacaklılar arasında eşitlik ilkesi vardır.
 • İflas kararını Ticaret Mahkemeleri verir.

İflas Organları

Resmi

 • İcra Dairesi
 • İcra Mahkemesi
 • İflas Dairesi
 • Ticaret Mahkemesi
Özel

 • İflas Bürosu
 • İflas Dairesi
 • Alacaklılar Toplantısı

İcra Dairesi: İflas takibinin  başlatılması için alacaklının iflas takibinede bulunması gerekir. yetkili icra dairesi “borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir.

İflas Dairesi: Ticaret mahkemesi tarafından verilen iflas kararının ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimini yapan organdır. İflas kararının ilan edilmesi de bu organ tarafından yapılır. İflas dairesi ayrıca adi tasfiye aşamasında alacaklıları toplantıya çağırmakla görevlidir.

Ticaret Mahkemesi: Borçlu borcunu ödemezse alacaklı iflas davası açar. Yetkili ticaret mahkemesi borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesidir. Bu yetki kamu düzenine ilişkindir ve kesindir.

Ticaret Mahkemesi;

 • İflasın ertelenmesine karar verir.
 • İflasın kapanmasına karar verir.
 • Kambiyo senetlerine iflas yolunda şikayetleri inceler.
 • Ödeme emrine yapılan itirazın kaldırılması taleplerini inceler.
 • İflasın kaldırılmasına karar verir.

İcra Mahkemesi

 • İcra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı şikayetleri inceler.
 • Birinci alacaklılar toplantısında seçilen 6 aday arasından iflas idaresinin 3 üyesini belirlemek.
 • İflasta istihkak davasını görmek.
 • Konkordato durumunda mühlet vermek ve konkordato komiseri görevlendirmek.

Özel İflas Organları

A. Birinci Alacaklılar Toplantısı: müflisten alacaklı olduğu iddiasında bulunan kişilerden oluşur. En önemli görevi, icra mahkemesi tarafından iflas idaresine seçilecek 3 üyenin belirlenmesi için 6 aday belirlemektir.

İflas Bürosu: Birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmadığını inceler. Aldığı kararlara karşı 7 gün içinde İcra Mahkemesine başvurulabilir.

İflas Dairesi: Birinci alacaklılar toplantısında gösterilen 6 aday arasından seçilen 3 kişiden oluşur.

 • İflas masasının kanuni temsilcisidir.
 • İflasın tasfiyesini yürütür.
 • TCK’ya göre memur sayılırlar.
 • Kusurları ile vermiş oldukları zararlardan bizzat sorumludurlar.
 • Adalet Bakanlığına 2 yılda bir belirlenen tarife üzerinden ücret alırlar.
 • yaptıkları tüm işlemler için tutanak düzenlerler.

Uyarı: İflas idaresinin oluşturulması için iflasın kesinleşmesi şart değildir. 

B. İkinci Alacaklar Toplantısı: Sıra cetvelinin ilan edilmesiyle toplantıya çağrılan alacaklılardan oluşur.

Görevleri;

 • iflas idaresinin görevine devam edip etmeyeceğine karar vermek,
 • İflasın açılmasıyla duran hukuk davalarına devam edilip edilmeyeceğine karar vermek
 • İflas masasına giren bazı taşınmazların pazarlık vaadiyle satılmasına karar vermek
 • İflas idaresinin mülkiyetle ilgili verdiği kararları incelemek.

İflasa Tabi Kişiler

 • Gerçek kişi tacirleri
 • tüzel kişi tacirleri
 • Tacir gibi sorumlu olanlar
 • donatma İştiraki
 • Ticareti terk edenler 1 yıl süreyle iflasa tabidir.
 • Adi komandit şirketle komandite ortak

Not: İflas davasında şubelerin bulunduğu yer mahkemeleri yetkili değildir.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Resen İcra Nedir?

Resen icra, devletin idari birimlerinin almış olduğu kararları, gerekirse zor kullanarak, kendisinin uygulaması ve işlemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir